CE İşaretleme Sistemi’nin temelinde ürünlerin özelliklerini ve taşıdıkları risk oranlarını dikkate alan modüler bir anlayış hakimdir. Bu sistemde, ürünün tasarım ve üretim aşamalarında, Avrupa Birliği tarafından yayınlanan ilgili direktiflere uyulduğunu tespit etmeye yönelik modüllerden en az birinin uygulanması zorunludur. Bu modüller A’dan H’ye kadar çeşitli risk gruplarından meydana gelmiştir. Her modüldeki ürünler tehlike derecelerine göre sınıflandırmıştır.

CE işaretleme çalışmalarında kullanılan modüller şematik olarak şu şekilde gösterilebilir:

 

Ürün

A

B

G

H

C

D

E

F

CE

             

 

A: Üretimin iç kontrolü

B: Tip incelemesi

C: Tipe uygunluk

D: Üretim kalite güvencesi

E: Ürün kalite güvencesi

F: Ürün doğrulaması

G: Ürün doğrulaması

H: Tam kalite güvencesi

 

CE İşaretleme Sistemi’nin özelliği gereği, riski düşük olan ürünlerde uygunluk değerlendirmesi için gerekli olan test ve belgelendirme çalışmaları doğrudan üretici firmanın kendisi tarafından yapılır. Yüksek riskli ürünlerde ise bu çalışmalar Avrupa Birliği tarafından onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılır. Onaylanmış kuruluşlar, yasal olarak yetkilendirilmiş (akredite edilmiş) kuruluşlardır ve tarafsız olmak zorundadırlar.

Riski düşük ürünlerde belgelendirme, ürünü imal eden firma tarafından yapıldığı için, bu durum aslında suistimale de çok açıktır. CE İşaretleme Sistemi’nin gereği olan ürün teknik dokümanları hazırlanmadan ürün üzerine konulan CE işareti, haksız rekabet yaratmakta ve kötü niyetli firmalara kazanç sağlamaktadır.

Bu şekilde güvenlik ile ilgili yönetmelik ve standartlara uygun olmadığı tespit edilen ürünler için, Avrupa Birliği ülkelerindeki mahkemeler tarafından üretici firmadan öncelikle teknik doküman istenmektedir. Eğer 15 gün içinde bu teknik dokümanlar mahkemelere ulaştırılamazsa, ürün satışının durdurulmasına ve gerekli durumlarda tüketicilerden ürünün geri çağrılmasına karar verilmektedir.

Böyle bir durumla karşılaşıldığında, üretici firma veya onun Avrupa’da bulunan temsilcisi tazminat talebi ile karşılaşabilir. Üstelik Avrupa’da bir daha ürün satamaması gibi yaptırımlarla yüz yüze gelebilir.

CE Belgesi almak isteyen firmalar için danışmanlık hizmeti veren belgelendirme kuruluşlarından biri de TURCERT firmasıdır. Bu belgenin ne olduğu, nasıl alınacağı ve ne işe yaradığı gibi konularda daha açıklayıcı bilgi almak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.