Eğer bir üretici firma, ürünlerini, Avrupa Birliği standartlarına uygun üretiyorsa ve ürünleri üzerine CE işaretini koymak istiyorsa bunun için izlemesi gereken yollar bulunmaktadır. Herşeyden önce üzerine CE işareti konulacak ürün, Avrupa Birliği tarafından yayınlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren 23 ürün grubu içinde olmalıdır.

Arkasından üretici firmanın bir teknik dosya hazırlaması gerekiyor. Bu dosyada CE işareti konulacak ürüne ilişkin tasarım çalışmaları, üretim süreçleri ve operasyonel bilgiler yer almaktadır. Teknik dosya, o ürünün ilgili temel gereklere ne kadar uygun olduğunu gösterecek şekilde hazırlanmalıdır. Bu tesknik dosya, eğer ilgili yönetmelikte başka bir hüküm bulunmuyorsa, ürünün pazara sunuluş tarihinden başlayarak on yıl boyunca saklanmalıdır.

Teknik dosya, CE işaretleme çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Birazdan açıklanacağı şekilde, üretici firma, riskli sınıfa girmeyen bir ürün üretiyor ve bu nedenle CE işaretini koyma yetkisini kullanıyor olsa da teknik dosya mutlaka hazırlanmalıdır. Ürün riskli sınıfa giriyorsa, ilgili onaylama kuruluşu zaten teknik dosyayı görmek isteyecektir.

CE İşaretleme Sistemi kurulurken söz konusu ürünün riskli gruba girip girmemesi çok önemlidir. Avrupa Birliği, CE işaretleme uygulamasında ürünleri risk gruplarına göre A’dan H’ye kadar şu şekilde sınıflandırmıştır:

 • A: İç üretim kontrolü
  • A1: İç üretim kontrolü ve ürün testine nezaret
  • A2: İç üretim kontrolü ve beklenmedik ziyaretlerle ürün kontrolleri
 • B: Avrupa Birliği tip incelemesi
 • C: İç üretim kontrolünde Avrupa Birliği tipe uygunluk
  • C1: İç üretim kontrolünde Avrupa Birliği tipe uygunluk ve ürün testine nezaret
  • C2: İç üretim kontrolünde Avrupa Birliği tipe uygunluk ve rastgele ziyaretlerle ürün kontrolü
 • D: Üretim kalite güvencesine dayanan Avrupa Birliği tipe uygunluk
  • D1: Üretim kalite güvencesi
 • E: Ürün kalite güvencesine dayanan Avrupa Birliği tipe uygunluk
  • E1: Son ürün muayenesinin ve testinin kalite güvencesi
 • F: Ürün doğrulamasına dayanan Avrupa Birliği tipe uygunluk
  • F1: Ürün doğrulamasına dayanan uygunluk
 • G: Birim doğrulamasına dayanan uygunluk
 • H: Tam kalite güvencesine dayanan uygunluk
  • H1: Tam kalite güvencesine ve dizayn incelemesine dayanan uygunluk

Düşük riskli ürünlerde CE uygunluk değelendirmesini üretici firma kendisi yapar ve bir beyanname yayınlayarak, ürünün zorunlu güvenlik, çevre, sağlık ve tüketici koruma standartlarına uyduğunu açıklar.

Yüksek riskli ürünlerde ise, ürünlerin mutlaka, onaylanmış kuruluşlar tarafından denetlenmesi gerekmektedir. Bu denetim sonucuna göre üretici firma ürün üzerine CE işareti koyabilir.

CE İşaretleme Sistemi konusunda danışmanlık hizmeti veren kuruluşlardan biri de TURCERT belgelendirme kuruluşudur. Bu sistemi kurmak için ne yapmak gerektiği konusunda daha fazla bilgi almak, hatta CE Belgesi almak için TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.