Avrupa Ekonomik Komisyonu (Economic Commission for Europe, ECE), Birleşmiş Milletler bünyesinde 1947 yılında kurulmuştur. Birleşmiş Milletler’in beş bölgesel komisyonundan birisidir ve bugün ağırlıklı olarak Avrupa kıtasından olmak üzere 56 üyesi bulunmaktadır. Avrupa dışında Kanada, ABD, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Batı Asya coğrafyasından birkaç ülke daha Avrupa Ekonomik Komisyonu’na üyedir.

Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun (ECE) başlıca hedefi, Avrupa ülkeleri arasında ekonomik bütünleşmeyi sağlamaktır. Bunun yanı sıra üye ülkelerin ekonomik sorunlarını çözmeye, istatistiki bir takım veriler toplamaya, üyeler arasında teknik bilgi değişimi yapmaya, çevre ve ulaşım konusunda çalışmalar yapmaya ve araç üretimini ve ticaretini kolaylaştıran bir yönetim anlayışı kurmaya çalışmaktadır.

ECE güvenlik standartları olarak bilinen kriterler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun çabaları ile oluşturulmuştur. Bu standartlar Avrupa Birliği ülkelerinde araç güvenliğini sağlamaya yöneliktir.

Ülkemizde ECE güvenlik standartları konusunda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT) çıkarılmıştır.

E Sertifikası uygulaması kapsamına giren başlıca ürün grupları şunlardır: romörklar, fren sistemleri, emniyet kemerleri, araç kilitleri, lambalar, farlar, araç koltukları, çocuk emniyet kemerleri, çocuk koltukları, ön sis lambaları, arka sis lambaları, koltuk baş dayama ekipmanları, reflektörler, sesli ikaz cihazları, çarpışma anında koruma sistemleri ve güvenlik camları.

TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ülkemizde ve Avrupa Birliği ülkelerinde piyasaya sunulacak motorlu araçların aksam, parça, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin, Avrupa Birliği direktifleri ve ülkemizde yürürlükte olan yasal düzenlemelerde yer alan kriterlere ve Avrupa Birliği güvenlik standartlarına uygun olup olmadığını kontrol etmekte ve uygun bulması durumunda E Sertifikası düzenlemektedir.