Avrupa Ekonomik Komisyonu (ECE, Economic Commission for Europe) tarafından uygulamaya konulan ECE regülasyonları ile motorlu araçların üretilmesi ve kullanılması sırasında güvenliği sağlamak ve insan sağlığını ve doğal çevreyi korumak amaçlanmıştır. Dolayısıyla motorlu araçlar ve römorklar için çeşitli sistemler, aksamlar ve ayrı teknik üniteler üreten bütün işletmeler ve tedarikçi firmalar, yürürlükte olan yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı standartlara ve ECE regülasyonlarına uygun üretim yapmak zorundadır.

Bu çerçevede olmak üzere örneğin aşağıda sayılan araç ve malzemeleri üreten firmalar E Sertifikası almak zorundadırlar:

 • Uzun veya kısa huzme yayan farlar
 • Motorlu araçların reflektörleri
 • Motorlu araçlar ve römorkların arka plaka aydınlatmaları
 • Motorlu araçlar ve römorkların sinyal lambaları
 • Motorlu araçlar ve römorkların ön ve yan lambaları ve stop lambaları
 • Motorlu araçların farları
 • Çarpışma durumunda direksiyon tertibatına karşı sürücüyü koruyacak ekipmanlar
 • Araç frenleri
 • Emniyet kemeri bağlantıları
 • Koltuklar, bağlantıları ve koltuk başlıkları
 • Motorlu araçların ön sis lambaları
 • Motorlu araçların iç donanımları
 • Araç koltuklarına entegre olsun olmasın koltuk başlıkları
 • Sesli uyarı araçları
 • Yangın tehlikesini önlenme ekipmanları
 • Motorlu araçlar ve römorkların arka sis lambaları
 • Güvenlik camları
 • Motorlu araçlarda çocukların bağlanma tertibatları
 • Direksiyon tertibatı
 • Büyük yolcu araçlarının koltukları

Bu sayılanların dışında daha birçok ECE regülasyonları bulunmaktadır. Üretici firmaların bu kriterlere uymaları ve bir yetkili kuruluşa başvurararak E Sertifikası almaları, hem ülke içinde hem de özellikle Avrupa Birliği ülkeleri pazarlarında rekabet gücü kazanmalarında etkili olmaktadır.

TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., piyasaya sunulacak motorlu araçların aksam, parça, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin, Avrupa Birliği direktiflerine, ülkemizde yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve Avrupa Birliği güvenlik standartlarına uygun olduğunu kontrol etmekte ve uygun bulması durumunda E Belgesi düzenlemektedir.