Günümüzde bir yandan daha güvenilir ve sağlıklı gıda maddeleri üretilmesi, depolanması ve dağıtılması gibi alanlarda ciddi ilerlemeler sağlansa da yine de her yıl çok sayıda insan sağlıksız gıda maddeleri tüketilmesi yüzünden çok fazla gıda kaynaklı hastalıklara maruz kalmaktadır. Ancak insanlar güvenilir gıda konusunda daha bilinçlidir ve gıda maddelerinin sunumunda, çeşitli hastalık yapan mikroorganizmalar, kimyasal maddeler ve bunların yol açtığı tehlikelerin farkındadır.

Genetik mühendisliğinde gelinen nokta, ambalajlama teknolojisinde yaşanan gelişmeler, gıda katkı maddeleri, pestisit ve veteriner ilaçları kullanımına getirilen sınırlamalar, gıda maddelerinde bulunan kimyasal kalıntılar, mikotoksinler ve benzeri hususları tespit eden uygulamalar, gıda güvenliği riskleri açısından bu konuyu daha önemli hale getirmektedir. Yeni teknolojiler, gıda üretimi ve çeşitliliğini arttırırken, gıda maddelerinin güvenilirliği konusunda bir takım soru işaretlerini de beraberinde getirmektedir. Bu endişeleri ortadan kaldırmak için uluslararası alanda geçerli yöntemler ortaya çıkmıştır.

Gıda üretiminde ürünlerin sadece bir kısmının test ve analizlerinin yapılması her zaman doğru sonuç vermeyeince, üretimin bütün aşamalarını içine alan daha sistematik bir yöntem arayışı olmuştur. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) sistemi bu şekilde ortaya çıkmıştır. Daha sonra küreselleşme olgusu ile birlikte konu uluslararası bir boyut kazanınca, 2005 yılında Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni yayınlamıştır. Bu sistemin hedefi tüketicilerin, güvenilir, kaliteli ve sağlıklı gıda maddelerine ulaşmını sağlamaktır.

Ancak ISO 22000 standardında ön gereklilikler açık bir dille ifade edilmemiş, sadece genel ifadeler ile geçilmiştir. Ön gereklilikler ISO 22000 standardında ana başlıklar olarak verilmiştir. Bu durum gıda güvenliği açısından yeterli bulunmadığı için PAS 220 standardı tasarlanmıştır. FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ise hem ISO 22000 standardını hem de PAS 220 standardını esas almıştır ve ön gereksinimler daha ayrıntılı olarak tasarlanmıştır.

 

Aralarında tek önemli fark budur, ancak bu ayrıntı FSSC 22000 standardının daha yaygın kullanılmasını sağlamıştır. Bu yıl (2017) bu standardın dördüncü güncellemesi yapılmıştır.