Şehirleşmenin bu kadar yüksek olduğu günümüzde, gıda maddelerinin üretimi, depolanması ve dağıtılması gibi hizmetler veren işletmeler tarafından, çok sıkı denetimlerin yapılması, yaptırımlar uygulanması ve gıda güvenliği sistemlerinin çok daha etkin olarak uygulanması gerekmektedir. Bugün gıda ticareti küresel boyutta yapılmaktadır ve tüketicilere büyük faydalar sunmaktadır. Keza tüketiclere, onların talep ve beklentilerini karşılayan kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı gıda maddeleri sunulmaktadır. Gıda maddelerinin çeşitliliği artmaktadır.

Bütün bu sayılan gelişemeler, güvenilir ve sağlıklı gıda maddeleri üretimi ve tüketiminde yeni sistemlerin ortaya çıkmasını ve sağlık konusunun her zaman öncelikli olarak ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. GAP (Good Agricultural Practices, İyi Tarım Uygulamaları), GMP (Good Manufacturing Practices, İyi Üretim Uygulamaları), GHP (Good Hygiene Practices), İyi Hijyen Uygulamaları) ve HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) gibi çeşitli standartlar ve akreditasyon uygulamaları bu zorunluluğun bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu uygulamalardan biri de FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’dir.

Bu sayılan gıda güvenlik sistemlerinin amacı, gıda kaynaklı tehlikelerin düşürülmesi için etkin bir yöntem getirmektir. Bütün bu sistemlerin özünde tarladan tüketicinin sofrasına kadar (farm to table) gıda güvenliği yaklaşımı bulunmaktadır.

Gıda kaynaklı risklerin engellenmesi için ana yaklaşım, daha hammaddeden başlayarak gıda maddelerinin tüketilmesine kadar gıda zinciri üzerinde yer alan bütün aşamaların dikkatle ele alınması, gerekli önlemlerin alınması ve denetimlerin yapılmasıdır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin ana ilkeleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Üretimin herhangi bir aşamasında risk teşkil edecek durumlar tespit edilmiş ve değerlendirilmiş olmalıdır. Yani risk analizleri yapılmış olmalıdır.
  • Risk teşkil edecek durumlar için gerekli önlemler önceden alınmış olmalıdır. Yani kontrol noktaları ve risk görüldüğü anda ne yapılacağı tespit edilmiş olmalıdır.
  • Gıda üretiminin bütün süreçleri belirlenmiş olmalıdır. Yani hammadde alımı, katkı maddeleri kullanımı, paketleme malzemelerinin seçimi ve son ürün özellikleri ayrıntılı olarak belirlenmiş olmalıdır.
  • Gıda zinciri üzerinde yer alan bütün süreçler izlenebilir olmalıdır.

 

Sadece ülkemizde değil birçok ülkede gıda maddelerinin daha güvenilir ve sağlıklı olması için yapılan çalışmalar sürdürülmektedir. Bu amaçla FSSC 22000 gıda güvenliği standardının 2017 yılında dördüncü güncellemesi yapılmıştır.