HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi’nin gıda üreten firmalarda kurulması ve işletilmesi, sadece o firmalara yarar sağlamaz. HACCP standartları, toplumda da gıda güvenliği bilincinin oluşmasına ve insanların daha seçici davranmalarına neden olmaktadır. Çünkü bu standartların uygulanması ile firmalarda ürün güvenliğinin sağlanıyor olması, dolaylı yoldan ürünlerin kalitesinin de yükselmesine neden olmaktadır.

HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi’nin kapsamı şu şekilde belirlenmiştir:

 • HACCP ekibinin oluşturulması
 • Ürün tanımının yapılması
 • Sistemin amaçlanan kullanımının tanımlanması
 • İş akış şemasının oluşturulması
 • Akış şemalarının doğrulanması
 • Tehlike analizlerinin yapılması
 • Kritik kontrol noktaların tespit edilmesi
 • Tespit edilen kritik kontrol noktaları için kritik limitlerin tespit edilmesi
 • Tespit edilen kritik kontrol noktaları için izleme faaliyetlerinin tespit edilmesi
 • Düzeltici faaliyetlerin tespit edilmesi
 • Dokümantasyon ve kayıt sürecinin hazırlanması
 • Doğrulama süreçlerinin tespit edilmesi

Görüldüğü gibi, HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi, yedi temel ilkesini içine alan ve on iki adımdan oluşan bir kapsam sunmaktadır.

HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi standartları, kontrol yaklaşımı yerine, gerekli önlemlerin alınması yaklaşımına sahiptir. Sistem, kritik kontrol noktaların tespit edilmesini ve bu noktalarda uygulanacak kritik limitlerin belirlenmesini isterken, diğer taraftan bunlarla ilgili kayıtların tutulmasını da öngörmektedir. Bu şekilde çalışanlar, ilgili bilgilere kolayca ulaşmış olurlar. Bu da, bilinen kontrol yöntemlerine göre daha hızlı ve daha güvenilir bir çözüm imkanı sunar.

HACCP standartları bu açıklanan yararları sayesinde firmanın ülkeler arası piyasalarda da prestijini ve tanınırlığını arttıran ve firmaya rekabet avantaj sağlayan niteliktedir. Bu nedenle firmanın ürünlerinin ihracında büyük kolaylık sağlar.

Kısaca HACCP Sistemi, gıdaların üretim aşamalarında tehlike analizlerinin yapılmasını ve ortaya çıkabilecek tehlikelerin önlenmesini sağlayan kritik kontrol noktalarının tespit edilmesini gerektiren bir sistemdir.

HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi Belgesi’ne sahip olmak isteyen firmalar, sistemin standartları ve kapsamı konusunda daha fazla açıklayıcı bilgi almak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurabilirler.