Avrupa Birliği ile aramızda yapılan ve 1996 yılında yürürlüğe giren Gümrük Birliği Anlaşması ile, ürünlerin serbest dolaşımı ve bu kapsamda teknik engellerin kaldırılması konusunda yapılan çalışmalar büyük ivme kazanmıştır. Avrupa Birliği ile yasal düzenlemelerin uyum çalışmalarının tamamlanması ile Yeni Yaklaşım Direktifleri’nde yer alan ürünlere CE işaretinin konulması zorunlu hale gelmiştir.

CE etiketi, Avrupa Birliği tarafından yayınlanan ve uyulması zorunlu olan Yeni Yaklaşım Direktifleri’nde yer alan ürünlere konulan bir güvenlik işaretidir. Avrupa Birliği’ne üye ülkelere gönderilecek ürünlerin CE işaretini taşıması gerekmektedir.

Yeni Yaklaşım progamındaki ürün gruplarına giren bir ürünü üreten firmalar, ürünlerinin üzerine CE etiketi koymakla elbette çok sayıda fayda sağlamaktadır. Bu firmaların rakiplerine karşı hem ulusal hem de uluslararası piyasalarda elde ettikleri avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

·         CE işaretinin uygulamaya geçmesi herşeyden önce ülkemiz ekonomisi açısından orta ve uzun vadede sanayi altyapısının kalitesini yükseltecektir. Bunun anlamı, üretici firmaların daha kaliteli ürünler piyasaya sunacak olmaları demektir.

·         Üretici firmalar bu şekilde iç ve dış piyasalarda rekabet gücünün arttırmış olacaktır.

·         Üretici firmalar, insanlar başta olmak üzere bütün canlıların sağlık ve güvenliklerine zarar vermeyecek üretim yapacaklardır.

·         Üretici firmalar aynı zamanda çevre koşullarına önem vermiş olacaklardır.

·         Yeni Yaklaşım Direktifleri’ne yer alan kriterlere ve teknik gerekliliklere uymakla, insan haklarına ve çıkarlarına saygılarını ortaya koymuş olacaklardır.

·         Üretici firmalar, ülkemizin hem Avrupa Birliği hem de dünya pazarları ile hızlı entegrasyonunda önemli bir rol oynamış olacaklardır.

Ürünlerimizin Avrupa Birliği pazarlarına girişinde karşılaşılan teknik engellerin ortadan kaldırılması, başlı başına, ülke ekonomimizin gelişmesi bakımından çok önemli bir sonuçtur. CE işareti taşıyan ürünler, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler tarafından, sadece normlarla ilgili yasal gerekçeler ileri sürülerek artık geri çevrilememektedir.

CE Belgesi’ne sahip olmanın bu sayılan yararları, üretici firmalar için ciddi anlamda rekabet avantajı yaratmaktadır ve firmanın imajını güçlendirmektedir. Diğer yandan üretici firmalar, belirlenen kriterler doğrultusunda üretim yapacaklarından, üretimde hata oranlarını düşürmüş, maliyetlerini kısmış ve karlılıklarını arttırmış olacaklardır. Artık Yeni Yaklaşım Direktifleri’nde yer alan ürün gruplarına giren ve üzerinde CE etiketi bulunmayan hiçbir ürün Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilememektedir.

İlgili yasal düzenlemelere göre, CE işareti, ürünün üzerine veya ambalajının üzerine, ürüne ait kullanım kılavuzuna veya garanti belgesine, görünür, okunur ve silinmez bir şekilde konulmuş olmalıdır.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu ağırlıklı olarak belgelendirme çalışmaları yapmaktadır. Ancak bunun yanında müşterilerine çeşitli test ve muayene çalışmaları gibi teknik hizmetler de vermektedir. Bu açıdan, CE işareti konusunda tereddüt duyulan noktalar varsa ve CE Belgesi’ne sahip olmanın rakipler açısından ne fark yaratacağı, ne katkı sağlayacağı konusunda daha detaylı bilgi almak istenirse, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun değerli çalışanları her zaman yanınızda olacaktır.