Ülkemizde Avrupa Birliği ilişkileri kapsamında teknik mevzuat uyum çalışmaları Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülmüştür. İlgili kamu kuruluşlarının da katılımı ile yapılan çalışmalar sonunda 1997 yılında, ilk etapta 32 ana başlık altında 300’ün üzerinde direktif, yönetmelik ve kararı uyumlaştıracak kamu kuruluşları belirlenmiştir. Bu kuruluşlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Çevre ve Ulaştırma Bakanlıkları olmuştur.

Bunun yanında standardizasyon sistemimizin Avrupa Birliği sistemine paralel hale getirilmesi amacı ile de, 2002 yılında yürürlüğe giren, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun çıkarılmıştır. Bu kanun kısaca Çerçeve Kanun olarak bilinmektedir. Bu kanun, ürünlerin piyasaya sunulma koşullarını, üretici ve dağıtıcı firmaların sorumluluklarını, uygunluk değerlendirme kuruluşları ile ülkemizde yeni kurulacak onaylanmış kuruluşların yükümlülüklerini, piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarını ve ürünlerin piyasaya çıkmasının yasaklanması, toplatılması ve imha edilmesine yönelik değerlendirmeleri düzenlemektedir. Arkasından bu kanuna dayanılarak şu yönetmelikler çıkarılmıştır:

  • Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik
  • CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik
  • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik
  • Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik

Bu yasal düzenlemelerin arkasından, Yeni Yaklaşım Direktifleri’ni uyumlaştıran yönetmelikler ve ürünlere CE etiketi konmasını öngören teknik mevzuat yürürlüğe konulmuştur. Ayrıca bu direktiflerin atıfta bulunduğu standartlar da uyumlaştırılmış Türk standardı haline getirilmiştir. Bundan sonra da ülkemizde üretilen ve iç piyasaya sunulan ürünlere CE işaretinin konması zorunlu hale gelmiştir. Türk Standartları Enstitüsü, ihtiyaç duyulan standartları hazırlayan, laboratuvar ve belgelendirme hizmetleri veren bir kuruluştur ve Avrupa Birliği teknik mevzuatının uygulanmasında önemli bir yeri olan EN standartlarını (Avrupa Standartları) uyumlaştırmıştır.

Avrupa Birliği ile yapılan Gümrük Birliği Anlaşması’ndan sonra, sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretinde gerekli bütün teknik düzenlemeler tamamlanmış ve üçüncü ülkelere karşı ülkemiz Avrupa Birliği’nin ortak gümrük tarifesini uygulamaya başlamıştır. Bu pararlelde CE işaretinin, direktiflerde yer alan ürünlere konulması zorunlu hale gelmiştir. Bu yüzden özel veya kamu kurum veya kuruluşları ürünleri için CE Belgesi almak zorundadırlar.

Bu nedenle kamunun açacağı ihalelerde konu eğer direktiflerdeki ürün gruplarından biri ile ilgili ise, bu durumda ya ihale koşulları arasında ya da daha sonra uygulama sırasında aranmak üzere üretici firmalardan CE Belgesi istenmektedir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu ağırlıklı olarak belgelendirme çalışmaları yapmaktadır. Ancak bunun yanında müşterilerine çeşitli test ve muayene çalışmaları gibi teknik hizmetler de vermektedir. Bu açıdan, CE işareti konusunda tereddüt duyulan noktalar varsa ve CE Belgesi’nin kamu ile iş yapmada neden gerekli olduğu konusunda daha detaylı bilgi almak istenirse, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun değerli çalışanları her zaman yanınızda olacaktır.