Uygunluk değerlendirme çalışmaları, ürünlerin tasarım aşaması ile veya üretim aşaması ile ya da her ikisi ile de yapılabilir. Uygunluk değerlendirmesi için, mümkün olan en geniş ürün yelpazesi için uygulanacak farklı süreçleri içeren modüller hazırlanır. Bu modüller ürünlerin, cinsleri ve taşıdığı risklere bağlı olarak direktifin koşullarına uygun olduğunu kanıtlamak için kullanılırlar.

Bu modüler sistem bir ürünün test ve muayene edilmesi, kontrol edilmesi ve belgelendirme çalışmalarını kapsar. Bu çalışmalar, ürünlerin cinsine, bu ürünlerin gelişim aşamalarına, yapılacak değerlendirme çalışmasının türüne ve değerlendirmeyi hangi kuruluşun yürüttüğüne bağlı olarak farklı modüllerde olmaktadır. Direktiflerde, ürüne CE etiketi koymak için nasıl bir yol izleneceği ve ürünün hangi modül kapsamına dahil edileceği açıklanmıştır. Bu modüllerin özellikleri kısaca şu şekildedir:

  • Modül A. İç üretim kontrolü

Bir ürünün tasarım ve üretim aşamalarını içerir. Üretici firma ürünün tasarım, imalat ve kullanımı bilgilerini içeren bir teknik dosya hazırlar, uygunluk değerlendirmesi yapar ve ürün üzerine CE etiketini koyar.

  • Modül B. Tip incelemesi

Ürünlerin sadece tasarım aşaması ile ilgilidir ve imalat modülü ile birlikte kullanılır. Bu modülde onaylanmış kuruluş tarafından uygunluk değerlendirmesi yapılır ve bir belge düzenlenir. Üretici firma tarafından CE işareti kullanılamaz.

  • Modül C. Tipe uygunluk

Modül B’nin devamında, belirlenmiş ürünlerin üretim aşamasını kapsar. Tip incelemesinin devamında üretici firma, ürünün Tip İncelemesi Belgesi’ne uygun olduğu ve ürünün direktif gereklerini yerine getirdiği konusunda beyanda bulunur ve ürün üzerine CE etiketini koyar. Bu modülde onaylanmış kuruluşa gerek yoktur.

  • Modül D. Üretim kalite güvencesi

Bu modül Modül B’nin devamında üretim aşamasını kapsar ve tek başına kullanılmaz. Temelinde EN ISO 9002 standardı vardır. Ürünün son muayenesi ve testleri ile birlikte kalite sisteminin kontrolü, onaylanmış kuruluş tarafından yapılır. Onaylanmış Kalite Güvence Sistemi Avrupa Birliği gözetimine tabidir. Üretici firma yazılı uygunluk beyanı verdikten sonra ürün üzerine CE işaretini koyar.

  • E. Ürün kalite güvencesi

Modül B’nin devamında, üretim aşamasını kapsar. Temelinde EN ISO 9003 standardı vardır. Ürünün son muayenesi ve testleri ile birlikte kalite sisteminin kontrolü, onaylanmış kuruluş tarafından yapılır. Üretici firma yazılı uygunluk beyanı verdikten sonra ürün üzerine CE işaretini koyar.

  • F. Ürün doğrulaması

Modül B’nin devamında, üretim aşamasını kapsar. Bir onaylanmış kuruluş tarafından ürünün son muayenesi ve testleri ile birlikte kalite sisteminin kontrolü de yapılır. Üretici firma yazılı uygunluk beyanı verdikten sonra ürün üzerine CE işaretini koyar.

  • G. Birim doğrulaması

Bu modül ürünün tasarım ve üretim aşamalarını kapsar. Her ürünün onaylanmış bir kuruluş tarafından incelenmesi ve uygunluk belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Bu modül genelde birim üretiminde veya küçük seri üretimlerde kullanılır. Üretici firma yazılı uygunluk beyanı verdikten sonra ürün üzerine CE işaretini koyar.

  • H. Tam Kalite Güvencesi

Ürünün tasarım ve üretim aşamalarını kapsayan bu modülün temelinde EN ISO 9001 standardı bulunmaktadır. Ürünün son muayenesi ve testleri ile birlikte kalite sisteminin kontrolü, onaylanmış kuruluş tarafından yapılır. Üretici firma yazılı uygunluk beyanı verdikten sonra ürün üzerine CE işaretini koyar.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu öncelikle belgelendirme çalışmaları üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak bu çalışmaları yanında çeşitli test ve muayene çalışmaları gibi teknik hizmetler de sunmaktadır. Bu yüzden, CE işaretinin ne anlama geldiği ve CE ürün belgelendirmesi nasıl yapıldığı konusunda daha geniş bilgi almak ihtiyacı duyulursa, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun konularında uzman yönetici ve çalışanlarına başvurmakta tereddüt etmeyiniz.