Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve temelinde kalite olan çok sayıda sistemler bulunmaktadır. Bu sistemlerin kurulması sırasında ve daha sonra kurulan sistemlerin sürdürülebilir olmasında, üst yönetimin ve çalışanların bilinçli olmaları çok önemlidir.

Her şeyden önce üst yönetimin katılımı ve inancı olmazsa, bu sistemlerin sürdürülebilir olması imkansızdır. Bu nedenle daha bu sistemler bir işletmede kurulmadan önce alınacak eğitimler, yola doğru çıkmak ve daha hızlı yol katetmek açısından önemli bir aşamadır. Yukarıda kısaca sayılan sistemler, kendi içinde çok sayıda standart barındırmaktadır ve bunların detaylı bilinmesi, her kuruluş için mümkün değildir. Yeterli açıklamaların baştan yapılması ve bilinçli olarak çalışmalara başlanması, hem sistemlerin doğru kurulması hem de beklenen yararın elde edilmesi açısından önemlidir.

Sistem kurulduktan sonra da bu sistemlerin doğru yönetilmesi gerekmektedir. Üretimi tamamlanmış bir malın veya hizmetin, klasik yöntemlerde olduğu gibi, son kontrolü ile yetinilmesi halinde, önemli bir zaman ve kaynak israfının önüne geçilmiş olacaktır. Yapılacak ara kontroller ürün ve hizmet üretiminin güvence altına alınmasında bu açıdan önemlidir.

Bu sistemlerin bir de belgelendirme yönü var. Ürün ve hizmetlerinin daha kaliteli olması, firma verimliliğinin ve karlılığının artması, insana ve çevreye duyarlı faaliyet gösterilmesi konularında kendine üstüne düşeni yapan ve bu sistemleri kuran kuruluşlar, bir de bu sistemlerin belgelerini alarak bunu herkese kanıtlamak isteyebilirler. Belgelendirme çalışmaları da ayrı bir eğitim ve uzmanlık gerektirmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşu da bu işin ciddiyeti ile hareket etmektedir. TURCERT sadece bir belgelendirme kuruluşu değil bu sistemlerin kurulması ve yönetilmesi çalışmalarında da danışmanlık ve eğitim hizmetleri veren bir kuruluştur.

TURCERT belgelendirme kuruluşunun eğitim programında aşağıda başlıkları verilen konular bulunmaktadır:

 • Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri
  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
  • ISO 9001 Dokümantasyon Eğitimi
  • ISO Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi
 • Çevre Yönetim Sistemi Eğitimleri
  • TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
  • Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
  • Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
  • Çevresel Risk Değerlendirme Eğitimi
  • Atık Yönetimi Eğitimi
  • Çevresel Riskler ve Acil Durumlar - Müdahale Eğitimi
  • Çevre Uzmanı Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Eğitimi
  • OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme ve Derecelendirme Eğitimi
  • Patlamadan Korunma Eğitimi
  • Yangın Eğitimi
  • Acil Durumlar ve Müdahale Eğitimi
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimleri
  • TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
  • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
  • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
  • FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Eğitimi
  • BRC - Food Global Standart Temel Eğitimi
  • TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi
  • TS EN ISO 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
  • ISO 22000 Uygulama Eğitimi
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimleri
  • TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
  • TS ISO IEC 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Eğitimi
 • Tıbbi Cihazlar - Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri
  • TS EN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar - Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
  • TS EN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar - Dokümantasyon Eğitimi
 • Müşteri Memnuniyeti Eğitimleri
  • TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Eğitimi
  • TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
  • TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • Enerji Yönetim Sistemi Eğitimleri
  • TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi
  • TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
  • TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • Sürekli İyileştirme Eğitimleri
  • İstatiksel Proses Kontrol Eğitimi
  • Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi
  • Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

Hem bu sistemlerin kuruluş aşamalarında hem de kurulu sistemin sürdürülebilir olması açısından sonraki aşamalarda, bir eğitim ve danışmanlık hizmeti gerekli olduğunda, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli çalışanlarına başvurabilirsiniz.