Genelde belgelendirme kuruluşları eğitim hizmetleri de vermektedir. Uygunluk değerlendirme çalışmalarını yapan bu kuruluşlar, konunun uygulamaları içinde olduklarından, verdikleri eğitim hizmetleri de son derece yararlıdır. Bu kuruluşlarda görev yapan eğitmenler, yeterli bir mesleki ve teknik eğitime, verecekleri eğitimlerin gerektirdiği seviyede bilgi birikimine ve deneyime sahip kişilerdir.

Eğitim almak ihtiyacında olan kuruluşlar, işin mali boyutundan önce, eğitim alacakları kuruluşun yetkinliğini araştırmalıdır. Sonuçta eğitim hizmetleri de para kazanmak amacı ile verildiği için, belki en ucuz teklif veren kuruluşa yönelme ihtimali olacaktır ama her şeyden önce alınacak eğitimin kalitesi ve verimliliği ön planda tutulmalıdır.

O zaman eğitim veren bir kuruluşun şu özelliklere sahip olması beklenmelidir:

 • Piyasada uzun süredir hizmet veriyor olması, o kuruluşun itibar ve imaj kazandığını gösterir.
 • Güçlü bir referans listesine sahip olması, o kuruluşun piyasada çok tercih edilen bir kuruluş olduğunu gösterir.
 • Güçlü bir eğitimci kadrosuna sahip olması, o kuruluşun personel açısından da tercih edilen bir kuruluş olduğunu gösterir.
 • Eğitimcilerin geçmiş deneyimleri, konularında ne kadar uzman ve deneyimli olduklarının göstergesidir.
 • Hizmet sonrasında da eğitim verdikleri kuruluşları takip ediyor olması, o kuruluşun ne kadar işini sahiplendiğinin göstergesidir.

Bu sayılanlar eğitim veren belgelendirme kuruluşu açısındandır. Bir de eğitimciler açısından hangi özelliklere sahip olunması gerektiğine bakılmalıdır:

 • Ne kadar bir süredir eğitim hizmeti vermektedir?
 • İşinde ne kadar disiplinli ve sistematik davranmaktadır?
 • İşine ciddiyet ile yaklaşıyor ve sorumluluk alabiliyor mu?
 • Zamanı verimli kullanabiliyor mu?
 • Şehir içinde veya şehir dışında yolculuk engeli bulunuyor mu?
 • Soru sormak ve dinlemek açısından yeterince etkin mi?
 • Sorunlara sebep sonuç ilişkisi penceresinden bakabiliyor mu?
 • Yazım kurallarına önem veriyor mu?
 • Yeterince prezentabl görünüyor mu?

Belgelendirme kuruluşları sadece yönetim sistemlerine yönelik eğitimler vermemektedir. Bu sistemler ile ilgili denetçi eğitimleri de vermektedir. Denetçi eğitimlerinde, eğitim sonrası düzenlenen sınavlarda başarılı olanlara verilecek başarı belgesinin IRCA onaylı olması, eğitim kuruluşunun seçiminde önemli rol oynamaktadır. Merkezi İngiltere’de bulunan IRCA, yönetim sistemleri konusunda hem denetçileri hem de denetçi eğitim kuruluşlarını onaylamak ve belgelendirmek amacı ile kurulmuştur.

IRCA onaylı denetçi eğitimleri IRCA/2245 Kalite Yönetim Sistemleri Denetçi Eğitim Kursu İçin Belgelendirme Kriterleri’ne uygun şekilde düzenlenmektedir. Bu kriterler, hem ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi için hem de bu sistem ile entegre olabilecek diğer yönetim sistemleri için görev yapacak her seviyedeki denetçilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlamak üzere hazırlanmıştır.

TÜRCERT, belgelendirme çalışmaları yanında çeşitli yönetim sistemleri konusunda eğitim hizmetleri de vermektedir. Bu bakımdan yönetim sistemleri konusunda eğitim ihtiyacında olan kuruluşlar, vakit geçirmeden TÜRCERT’e başvuru yapabilirler. Bu eğitimler sonunda başarılı katılımcılara Başarı Sertifikası, başarılı olamayan ancak eğitimi aksatmadan takip eden katılımcılara ise Katılım Sertifikası verilmektedir.