Çevre, sadece politik ve ekonomik yönleri ile değil, aynı zamanda sosyal boyutları, çevresel faktörler ve oluşan riskler bakımından da firmaların iş süreçlerini etkilemektedir. Çünkü bugünün koşullarında çevrenin korunması en önemli konulardan biridir.

Atık yönetimi, atığın kaynağında azaltılmasını, özelliklerine göre sınıflandırılmasını, toplanmasını, ara depolanmasını, geçici depolanmasını, geri kazanılmasını, taşınmasını, yok edilmesini ve yok edilme işlemlerinden sonra kontrol edilmesini ve benzeri işlemleri kapsayan bir yönetim şeklidir.

Atık yönetiminin sağlıklı yapılabilmesi için belli adımların uygulanması gerekmektedir. Önce bir sorumlu belirlenecek, atığın tanımı yapılacak, ilgili çalışanlar eğitilecek, geçici atık depolama alanları kurulacak, ağırlık ve maliyet açısından ön işlemler yapılacak, nihayet atıkların yok edilmesi veya geri kazanıma gönderilmesi işlemleri yapılacak. Bu arada bütün bu adımların düzenli kayıtlarının tutulması gerekmektedir.

Kuruluşlarda TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmak ve bu sistemin gereklerine uygun faaliyetlerin devam etmesini sağlamak amacı ile, TURCERT belgelendirme kuruluşu, belgelendirme çalışmaları yanında, hem danışmanlık hem de eğitim çalışmaları ile faaliyet göstermektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun Çevre Yönetim Sistemi konusunda verdiği eğitimler şu programlardan oluşmaktadır:

 • TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • Çevresel Risk Değerlendirme Eğitimi
 • Atık Yönetimi Eğitimi
 • Çevresel Riskler ve Acil Durumlar - Müdahale Eğitimi
 • Çevre Uzmanı Eğitimi

Bu programlardan Atık Yönetimi Eğitimi, firmaların üretim faaliyetleri sırasında ortaya çıkan atıkların yasal düzenlemeler çerçevesinde nasıl yönetilmeleri gerektiği, yeni yasal düzenlemelerin neler getirdiği ve firmaların bu konudaki sorumluluklarını ortaya koymak amacı ile verilmektedir.

Bu eğitime katılacak olan kişilerin, daha önce mutlaka TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’ni almış olmaları gerekmektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun verdiği Atık Yönetimi Eğitimi’nin içeriği şu başlıklardan oluşmaktadır:

 • Türkiye’de atık yönetimi
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu yasa esas alınarak çıkarılan atık mevzuatı çerçevesinde tehlikeli atık listesinin kullanımı
 • Tehlikeli atıkların sınıflandırılması
 • Tehlikeli atıkların üretiminden yok edilmesine kadar yönetimi
 • Tehlikeli atıkların yok edilme yöntemleri (geri kazanım, yakma, beraber yakma, düzenli depolama ve benzeri yöntemler)
 • Atıkların toplanması, planlanması ve izlenmesi
 • Atıkların kontrolü yönetmeliği
 • Atık beyan sistemi uygulamaları
 • Kurum ve kuruluşların yasal sorumlulukları
 • Örnek çalışmalar

Atık Yönetimi Eğitimi, genelde iki gün içinde tamamlanmaktadır ve bu eğitimlere devam etmek zorunludur. Eğitim bittiğinde, başarılı görülen katılımcılara sertifika verilmektedir.

Eğitimler, TURCERT belgelendirme kuruluşunun, deneyimli ve uzman çalışanları tarafından verilmektedir ve katılımcılar açısından, eğitimler sırasında çok sayıda uygulama yapma şansı bulunmaktadır. İstenirse bu eğitimler, firmaların kendi çalışma ortamlarında da verilmektedir.

Atık Yönetimi Eğitimi konusunda daha fazla bilgi almak ya da bu eğitimin verilmesini sağlamak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanları her zaman yanınızdadır.