Özellikle atık üreten şirketlerin, çevresel risklerin yönetiminde, tedarikten üretime kadar, lojistikten ürün ve hizmet tüketimine kadar, zincirin bütün halkalarını içeren bir yaklaşım içinde olmaları gerekir. Bu durum aynı zamanda tedarikçi firmaların takip ettiği çevre politikaları için de geçerlidir.

Burada çevre görevlilerine de çok iş düşmektedir. Çevre görevlileri, faaliyetleri sırasında çevre kirliliğine neden olan ya da çevre kirliliği yaratabilecek kuruluşların ve Çevre Kanunu ve bu yasaya dayanılarak çıkarılan yasal düzenlemeler uyarınca denetime tabi olan tesislerin faaliyetlerinin, bu yasal düzenlemelere uyup uymadığını, alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını, ya da etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını kontrol eden ve değerlendiren görevlilerdir.

Kuruluşlarda TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmak ve bu sistemin gereklerine uygun faaliyetlerin devam etmesini sağlamak amacı ile, TURCERT belgelendirme kuruluşu, belgelendirme çalışmaları yanında, hem danışmanlık hem de eğitim çalışmaları ile faaliyet göstermektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun Çevre Yönetim Sistemi konusunda verdiği eğitimler şu programlardan oluşmaktadır:

 • TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • Çevresel Risk Değerlendirme Eğitimi
 • Atık Yönetimi Eğitimi
 • Çevresel Riskler ve Acil Durumlar - Müdahale Eğitimi
 • Çevre Uzmanı Eğitimi

Bu programlardan Çevre Uzmanı Eğitimi, faaliyetleri çevre kirliliğine neden olan ve bu yüzden çevre kanunu ve bu yasaya dayanılarak çıkarılan yasal düzenlemeler uyarınca denetime tabi tutulan tesislerde, çevre uzmanları veya çevre görevlilerinin eğitilmesi amacı ile verilmektedir. Bu kişiler, tesislerin bu tür faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uyup uymadığını, alınan tedbirler varsa bunların etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren kişilerdir. Bu kişiler yıl içinde denetim programları düzenleyerek bu görevlerini yerine getiriler.

Bu eğitime katılacak olan kişilerin, daha önce mutlaka TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’ni almış olmaları gerekmektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun verdiği Çevre Uzmanı Eğitimi’nin içeriği şu başlıklardan oluşmaktadır:

 • Çevre mevzuatı, kanun, yönetmelik ve tebliğler
 • Çevre görevlisi ve çevre danışmanlık firmaları
 • Çevre kanununa göre alınması gereken izin ve lisanslar
 • Çevre kirlenmesi ve kontrolü
 • Su ve atıksu örnek alma
 • Atıksuların özellikleri ve evsel ve endüstriyel atıksu arıtımının esasları
 • Su ve atıksu arıtımında ileri arıtma teknolojileri
 • Endüstriyel atık yönetimi
 • Hava kirliliği ve kontrolü
 • Gürültü kirliliği ve kontrolü
 • Toprak kirliliği ve kontrolü
 • Çevresel risk yönetimi
 • Örnek çalışmalar

Çevre Uzmanı Eğitimi, genelde iki gün içinde tamamlanmaktadır ve bu eğitimlere devam etmek zorunludur. Eğitim bittiğinde, başarılı görülen katılımcılara sertifika verilmektedir.

Eğitimler, TURCERT belgelendirme kuruluşunun, deneyimli ve uzman çalışanları tarafından verilmektedir ve katılımcılar açısından, eğitimler sırasında çok sayıda uygulama yapma şansı bulunmaktadır. İstenirse bu eğitimler, firmaların kendi çalışma ortamlarında da verilmektedir.

Çevre Uzmanı Eğitimi konusunda daha fazla bilgi almak ya da bu eğitimin verilmesini sağlamak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanları her zaman yanınızdadır.