Firmalarda Çevre Yönetim Sistemi’nin kurulması uzun bir süreçtir. Bu nedenle de takip edilebilir bir çalışma planı yapılmadan yola çıkmak doğru değildir. Sistem kuruluş çalışmalarına başlamadan önce, yapılacak çalışmaların neler olduğu, bu çalışmaların ne zaman başlayacağı ve biteceği, çalışmaların ne kadar sürelerde tamamlanacağı, kimlerin görev alacağı ve bunlara benzer noktalar net bir şekilde belirlenmiş olmalıdır.

Bundan sonraki adımlarda, çevreyi etkileyen faaliyetlerin hangileri olduğu, bu faaliyetleri etkileyen faktörlerin neler olduğu, çevreyi etkileyen faaliyetlerin risk değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, bu riskleri düşürmek için neler yapılacağı, alınan önlemlerin nasıl kontrol edileceği ve acil durum planlarının nasıl hazırlanacağı tespit edilecektir.

Bu adımların sonunda Çevre Yönetim Sistemi genel hatları ile ortaya çıkmış olmaktadır. Bunun arkasından dokümantasyon çalışmaları ve sistemin uygulanma aşaması gelecektir.

Firmalarda TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarını kurmak ve bu standartların sürdürülebilir olmasını sağlamak amacı ile, TURCERT belgelendirme kuruluşu, belgelendirme çalışmaları yanında, hem danışmanlık hem de eğitim çalışmaları ile faaliyet göstermektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun Çevre Yönetim Sistemi konusunda verdiği eğitim başlıkları şunlardır:

 • TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • Çevresel Risk Değerlendirme Eğitimi
 • Atık Yönetimi Eğitimi
 • Çevresel Riskler ve Acil Durumlar - Müdahale Eğitimi
 • Çevre Uzmanı Eğitimi

Bunlardan Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi, sistemin kuruluşu sırasında hazırlanması gereken çevre politikası ve çevre hedefleri, Çevre El Kitabı, standardın öngördüğü prosedürler, acil eylem planları, çevre boyutları ve etkileri tablosu, süreçlerin planlanması, hayat geçirilmesi ve kontrolünü sağlamak için gerekli olan uygulama talimatları ve benzer dokümanların hazırlama yöntemlerini göstermek amacı ile verilmektedir. Firmaların ihtiyaç duyacağı dokümanlar, kuruluşun faaliyetlerinin özelliklerine, büyüklüğüne, süreçlerinin ne kadar karmaşık olduğuna ve bu süreçlerin aralarındaki etkileşim özelliklerine ve çalışanların yeterliliğine bağlı olarak farklılık gösterecektir.

Bu eğitime katılacak olan kişilerin, daha önce TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’ni almış olmaları gerekmektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun verdiği Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi’nin içeriği şu başlıklardan oluşmaktadır:

 • Çevre Yönetim Sistemleri’nin doküman yapısı
 • Çevre El Kitabı
 • Prosedürler
 • Acil eylem planları
 • Çevre boyutları ve etkileri tablosu
 • Talimatlar, formlar, çizelgeler ve benzeri destek dokümanlar
 • Örnek çalışmalar

Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi, 2 günlük bir programdır ve bu eğitimlere devam etmek zorunludur. Eğitim bittiğinde, başarılı görülen katılımcılara sertifika verilmektedir.

Eğitimler, TURCERT belgelendirme kuruluşunun, deneyimli ve uzman eğitmenleri tarafından verilmektedir ve katılımcılar, eğitimler sırasında çok sayıda uygulama yapma şansı bulacaktır. Talep edilmesi durumunda bu eğitimler, firmaların kendi çalışma ortamlarında da verilmektedir.

Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi konusunda daha fazla bilgi almak ya da bu eğitimin verilmesini sağlamak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli çalışanlarına başvurmaktan çekinmeyiniz.