Firmalarda, ürünlerin hammadde olarak girişinden başlayarak, üretimin son aşamasında müşterilere sunulmasına kadar geçen bütün süreçlerin çevreye etkilerinin belirlenmesi ve bu çevresel faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altında tutulması, bu şekilde çevreye zarar verilmemesi veya verilen zararın en düşük seviyede tutulmasını sağlayan standartlar bütünü Çevre Yönetim Sistemi’ni meydana getirmektedir.

Dolayısıyla bu standartlar, ürüne yönelik değildir, bir sistem standardıdır. O kuruluşun ne ürettiği önemli değildir, önemli olan nasıl ürettiğidir. Çevre Yönetim Sistemi, çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi esasına dayanmaktadır ve bu konu ile ilgili çıkarılan bütün yasal düzenlemelere uymayı şart koşar.

İşletmelerinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmuş ve yöneten kuruluşların, bu sistemin etkinliğini değerlendirmek amacı ile sürekli denetim yapması gerekmektedir. Bunun ise iki you bulunmaktadır. Birinci yol kendi içinden yetiştireceği iç denetçiler aracılığı ile bu denetimleri yapmasıdır. İkinci yol ise belgelendirme kuruluşlarının yapacağı yıllık denetimlerdir.

Kuruluşlarda TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmak ve bu sistemin gereklerine uygun faaliyetlerin sürdürülebilir olmasını sağlamak amacı ile, TURCERT belgelendirme kuruluşu, bir taraftan belgelendirme çalışmaları yaparken, diğer taraftan da danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun Çevre Yönetim Sistemi konusunda verdiği eğitimler şu programlardan oluşmaktadır:

 • TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • Çevresel Risk Değerlendirme Eğitimi
 • Atık Yönetimi Eğitimi
 • Çevresel Riskler ve Acil Durumlar - Müdahale Eğitimi
 • Çevre Uzmanı Eğitimi

Bunlardan Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, bu sistemi kuran firmalarda kuruluş içi denetimleri yapacak görevlilerin eğitilmesi amacı ile verilmektedir. Bu denetimler, Çevre Yönetim Sistemi kuran firmaların, faaliyetleri sırasında sistem standartlarına uygun faaliyet gösterip göstermediğini tespit etmek ve sonuçlarını raporlamak için yapılmaktadır. Eğitimin amacı gerekli delilleri tarafsız ve önyargısız olarak toplayacak ve değerlendirecek iç tetkik elemanlarını yetiştirmektir.

Bu eğitime katılacak olan kişilerin, daha önce TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’ni almış olmaları gerekmektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun verdiği Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi’nin içeriği şu başlıklardan oluşmaktadır:

 • TS EN ISO 14001 standardı maddelerinin tetkik görevlisi gözüyle yorumlanması
 • TS EN ISO 19011 standardının tanıtımı
 • Tetkik çeşitleri
 • Tetkikin faydaları
 • Tetkikin yönetimi
 • Tetkikin planlanması
 • Soru listelerinin hazırlanması
 • Tetkikin sonuçlandırılması ve rapor yazımı
 • Tetkik görevlisi sorumlulukları
 • Örnek çalışmalar

Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, en fazal iki günük bir programdır ve bu eğitimlere devam etmek zorunludur. Eğitim tamamlandığında, başarılı görülen katılımcılara sertifika verilmektedir.

Eğitimler, TURCERT belgelendirme kuruluşunun, deneyimli ve uzman eğitmenleri tarafından verilmektedir ve katılımcılar, eğitimler sırasında birçok uygulama yapmaktadır. İstenirse bu eğitimler, firmaların kendi çalışma ortamlarında da verilmektedir.

Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi konusunda daha fazla bilgi almak ya da bu eğitimin verilmesini sağlamak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli çalışanlarına başvurabilirsiniz.