Bu arada çevrenin korunması düşüncesi sadece üretim yapan ve çevreye atık bırakan tesisler açısından değil, sanayi sektörü ile karşılaştırıldığında küçük ölçekli olsa da örneğin finans kuruluşlarının faaliyetleri de çevresel etki yaratmaktadır. Örneğin bankacılık hizmetleri, fiziksel olarak bir kirlilik yatarmaz ama, kredi verilen yatırım projelerinden kaynaklanan dolaylı çevresel riskler taşımaktadır.

Çevresel tehditlerin ve tehlikelerin önüne geçmek için, ekosistemler üzerinde ortaya çıkan olumsuzlukların önlenmesi ve giderilmesi, olumsuz gelişmelere müdahale edilmesi gerekmektedir. Alınması gerekli önlemlerin tamamı, çevre yönetimi kavramını ortaya çıkarmıştır.

Çevre Yönetim Sistemi, insanlar ve insan varlığının devamına olanak tanıyan bütün ekosistemlerin bozulmalarını ve geleceklerinin tehdit altında olmasını önlemeyi hedef alan çalışmaların tamamıdır.

Çevresel risk yönetimi, ne yapılacağına karar verme sürecidir. Bunun için önce tehlikenin tanımlaması gerekir. Risk değerlendirme aşamasında ise riskler derecelendirilir ve gerekli kontrol ölçümlerinin yapılması için süreçler belirlenir. Risk seviyelerinin kabul edilebilirliği, önceden belirlenen kriterler ile kıyaslanarak yapılır.

Kuruluşlarda TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmak ve bu sistemin gereklerine uygun faaliyetlerin devam etmesini sağlamak amacı ile, TURCERT belgelendirme kuruluşu, belgelendirme çalışmaları yanında, hem danışmanlık hem de eğitim çalışmaları ile faaliyet göstermektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun Çevre Yönetim Sistemi konusunda verdiği eğitimler şu programlardan oluşmaktadır:

 • TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • Çevresel Risk Değerlendirme Eğitimi
 • Atık Yönetimi Eğitimi
 • Çevresel Riskler ve Acil Durumlar - Müdahale Eğitimi
 • Çevre Uzmanı Eğitimi

Bunlardan Çevresel Risk Değerlendirme Eğitimi, çevre sorunlarına duyarlı olan ve işletmesinde Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmuş olan firmalar için, çalışma önceliklerinin belirlenmesinde çevre etki ve boyutlarının tespit edilmesini ve çevresel risklerin değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasını sağlamak amacı ile verilmektedir

Bu eğitime katılacak olan kişilerin, daha önce mutlaka TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’ni almış olmaları gerekmektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun verdiği Çevresel Risk Değerlendirme Eğitimi’nin içeriği şu başlıklardan oluşmaktadır:

 • Çevre temel tanımları
 • Kuruluşlarda çevre etki ve boyutları
 • Çevresel risk değerlendirmesinin önemi
 • Çevresel risk değerlendirmesi ile ilgili ISO 14001 koşulları nelerdir?
 • Çevre boyutlarının değerlendirilmesi ve derecelendirilmesi
 • Çevresel risklerin etkilerini nasıl belirlenir?
 • Riske kavramsal bakış
 • Riskin analiz edilmesi ve yasal koşullar
 • Risk değerlendirme teknikleri
 • Riskin kaldırılması veya azaltılması
 • Riskin izlenmesi
 • Örnek çalışmalar

Çevresel Risk Değerlendirme Eğitimi, iki veya üç gün sürmektedir ve bu eğitimlere devam etmek zorunludur. Eğitim bittiğinde, başarılı görülen katılımcılara sertifika verilmektedir.

Eğitimler, TURCERT belgelendirme kuruluşunun, deneyimli ve uzman eğitmenleri tarafından verilmektedir ve katılımcılar açısından, eğitimler sırasında çok sayıda uygulama yapma şansı bulunmaktadır. İstenirse bu eğitimler, firmaların kendi çalışma ortamlarında da verilmektedir.

Çevresel Risk Değerlendirme Eğitimi konusunda daha fazla bilgi almak ya da bu eğitimin verilmesini sağlamak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanları her zaman yanınızdadır.