Çevreye duyarlı bütün kuruluşların, faaliyetleri sırasında çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve yükümlülüklere uymaları gerekmektedir. Bilimsel araştırmaları ve teknolojik gelişmeleri takip etmeleri, çevre kirliliğinin önünde geçmeleri ve çevresel performansı sürekli geliştirmeyi hedeflemiş olmaları gerekmektedir. Doğal kaynakları korumaları ve en etkin şekilde kullanmaları gerekmektedir. Atıkları elverdiği oranda kaynağında azaltmayı veya geri kazanmayı hedeflemeleri gerekmektedir. Çalışanlarını çevre konusunda eğitmeleri ve üst yönetimden en alt seviyede bütün çalışanların çevre sorumluluk bilincini arttırmaları gerekmektedir. Bütün bunlara uyulduğu takdirde gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakmak mümkün olacaktır.

Kuruluşlarda çevre yönetimi, en üst seviyede oluşturulacak strateji ve politikalar çerçevesinde yürütülmelidir.

Kuruluşlarda TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmak ve bu sistemin gereklerine uygun faaliyetlerin devam etmesini sağlamak amacı ile, TURCERT belgelendirme kuruluşu, belgelendirme çalışmaları yanında, hem danışmanlık hem de eğitim çalışmaları ile faaliyet göstermektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun Çevre Yönetim Sistemi konusunda verdiği eğitimler şu programlardan oluşmaktadır:

 • TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • Çevresel Risk Değerlendirme Eğitimi
 • Atık Yönetimi Eğitimi
 • Çevresel Riskler ve Acil Durumlar - Müdahale Eğitimi
 • Çevre Uzmanı Eğitimi

Bu programlardan Çevresel Riskler ve Acil Durumlar - Müdahale Eğitimi, her türlü acil durumlarda, afetlerde, iş kazalarında, kimyasal döküntü ve sızıntılarda ve depreme karşı hazırlıklı olmak amacı ile verilmektedir.

Bu eğitime katılacak olan kişilerin, daha önce mutlaka TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’ni almış olmaları gerekmektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun verdiği Çevresel Riskler ve Acil Durumlar - Müdahale Eğitimi’nin içeriği şu başlıklardan oluşmaktadır:

 • Çevresel risk değerlendirmesinin önemi
 • Çevresel risk değerlendirmesi ile ilgili ISO 14001 standartları
 • Çevresel tehlike ve risk tanımları ve farklılıkları
 • Çevresel risk değerlendirmesi yapılacak faaliyetlerin tanımlanması
 • Çevresel risk değerlendirmesi ekiplerinin kurulması
 • Çevresel risklerin başlıca etkileri
 • Çevresel risklerin önem dereceleri
 • Çevresel riskler ile ilgili yasal düzenlemeler koşullar
 • Çevresel risklerin kabul edilebilir olup olmadıkları
 • Çevresel risk kontrol hiyerarşisinin adımları
 • Çevresel risklere karşı önlemlerin planlaması
 • Örnek çalışmalar

Çevresel Riskler ve Acil Durumlar - Müdahale Eğitimi, genelde iki gün içinde tamamlanmaktadır ve bu eğitimlere devam etmek zorunludur. Eğitim bittiğinde, başarılı görülen katılımcılara sertifika verilmektedir.

Eğitimler, TURCERT belgelendirme kuruluşunun, deneyimli ve uzman çalışanları tarafından verilmektedir ve katılımcılar açısından, eğitimler sırasında çok sayıda uygulama yapma şansı bulunmaktadır. İstenirse bu eğitimler, firmaların kendi çalışma ortamlarında da verilmektedir.

Çevresel Riskler ve Acil Durumlar - Müdahale Eğitimi konusunda daha fazla bilgi almak ya da bu eğitimin verilmesini sağlamak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanları her zaman yanınızdadır.