Çevre Yönetim Sistemi standartları, firmaların faaliyet sonuçlarının, üretilen mal ve hizmetlerin, çevresel etkilerinin belirlenmesine ve değerlendirilmesine, ciddi sonuç soğuran etkilerin kontrol altına alınmasına, firmaların kirliliği önleyici çalışmalarda bulunmalarına ve netice olarak firmaların çevre performanslarını sürekli geliştirmelerine yönelik standartlardır. Bu özellikleri ile de Kalite Yönetim Sistemi ile ortak prensiplere sahiptir. Bu nedenle de işletmesinde Kalite Yönetim Sistemi’ni kurumuş ve yöneten firmalar, Çevre Yönetim Sistemi’ni çok daha rahat ve kolay entegre edebilirler.

Çevre bilincinin gelişmesine bağlı olarak bugün, firmaların ürettikleri ürünlerin kalitesi ile yetinilmemektedir. Aynı zamanda firmaların mal veya hizmet üretimi sırasında çevreye duyarlı olmaları da beklenmektedir. Firmaların iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlemleri almış olmaları ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmiş olmaları da önemlidir. Çevre Yönetim Sistemi’ne sahip olan firmalar, her zaman kirlilik ile ilgili risklere ve acil durumlara hazırlıklıdır. Aynı zamanda yasal mercilerin aralıklı denetimlerine de her zaman hazırlıklıdır.

Firmalarda TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarını kurmak ve bu standartların sürdürülebilir olmasını sağlamak amacı ile, TURCERT belgelendirme kuruluşu, belgelendirme çalışmaları yanında, hem danışmanlık hem de eğitim çalışmaları ile faaliyet göstermektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun Çevre Yönetim Sistemi konusunda verdiği eğitimler şu programlardan oluşmaktadır:

 • TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • Çevresel Risk Değerlendirme Eğitimi
 • Atık Yönetimi Eğitimi
 • Çevresel Riskler ve Acil Durumlar - Müdahale Eğitimi
 • Çevre Uzmanı Eğitimi

Bunlardan TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, bir kuruluşta Çevre Yönetim Sistemi standartlarının kurulması ve sürekli uygulanabilmesi için gerekli olan temel bilgilerin verilmesi amacı ile düzenlenmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşunun verdiği TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi içeriği şu başlıklardan oluşmaktadır:

 • Çevre Yönetim Sistemi temel kavramları
 • Çevre Yönetim Sistemi standartlarının gelişimi ve bugüne kadar olan geçmişi
 • Çevre politikası
 • Önemli çevre etkilerinin belirlenmesine yönelik çevre yöntemleri
 • Çevre programının geliştirilmesi ve sorumlulukların tanımlanması
 • Çevre prosedürlerinin tanımlanması
 • TS EN ISO 14001 standardı maddelerinin yorumlanması
 • Sağlık, güvenlik ve kalite yönetim sistemlerinin Çevre Yönetim Sistemi ile entegre edilmesi
 • Tehlikeli maddelerin kontrol edilmesi ve çevre mevzuatı
 • Örnek çalışmalar

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, genelde 2 gün sürmektedir ve bu eğitimlere devam zorunluluğu bulunmaktadır. Eğitim tamamlandığında, başarılı görülen katılımcılara sertifika verilmektedir.

Eğitimler, TURCERT belgelendirme kuruluşunun, deneyimli ve uzman eğitmenleri tarafından verilmektedir ve katılımcılar açısından, eğitimler sırasında çok sayıda uygulama yapma şansı bulunmaktadır.

Talep edilmesi durumunda bu eğitimler, firmaların kendi çalışma ortamlarında da verilmektedir.

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi konusunda daha fazla bilgi almak ya da bu eğitimin verilmesini sağlamak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli çalışanlarına başvurabilirsiniz.