ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşlara, enerjinin etkin kullanımı ve tüketimini kapsayacak şekilde, enerji performanslarını geliştirmeleri için gerekli süreçleri ve sistemleri kurma olanağı vermektedir. Sistematik bir enerji yönetimi ile birlikte, sera gazı salınımlarının ve diğer çevresel etkilerin iyileştirilmesine ve enerji maliyetinin düşmesine kılavuzluk etmektedir.

İşletmelerinde ISO 5001 standardını kuran ve yöneten kuruluşlar, bundan çeşitli yararlar elde etmektedir. Örneğin firmalar, enerjinin etkin kullanımına yönelik taahhütlerini göstermiş olmaktadır. Enerji kullanma performanslarını sistematik bir şekilde geliştirmiş olmaktadır. Bu sayede firmaların enerji harcamaları düşmüş olmaktadır. Enerji tüketimini tespit etmek, ölçmek ve yönetmek amacı ile yapısal bir yaklaşım sergilenmesi maliyetleri de düşürecektir. Sera gazı salınımlarının düşürülmesi, bu konudaki yasal yükümlülüklere uyum sağlanmasını kolaylaştırmaktadır. Enerji risklerine yönelik açıklar sistem sayesinde daha kolay görüleceğinden, firmalar, risk altında oldukları alanları daha çabuk görmektedir.

ISO 5001 standardını uygulamak, iş performansının gelişmesine ve üretkenliğin artmasına da katkıda bulunur. Firmalarda enerji verimli düşünce yapısı yerleştirir ve enerji hedeflerini ve politikalarını resmileştirmeye yardımcı olur. Firmada uygulanmakta olan diğer yönetim sistemleri ile entegre edilmesi de oldukça basittir.

TURCERT belgelendirme kuruluşu, Enerji Yönetim Sistemi konusuna da önem vermektedir ve bu konuda belgelendirme çalışmaları yanında danışmanlık ve eğitim hizmetleri de vermektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun Enerji Yönetim Sistemi konusundaki eğitimleri şu başlıklarda toplanabilir:

  • TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
  • TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
  • TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi

Verilen bu eğitimlerden, TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi, sistemin öngördüğü, süreçlerin etkin planlanması, uygulanması ve denetlenmesini sağlamak için firmanın ihtiyaç duyduğu dokümanların hazırlanmasını sağlamak amacı ile verilmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşu tarafından verilen, TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi’nin başlıca konuları şunlardır:

  • Enerji Yönetim Sistemi standardının yapısı
  • Prosedürler
  • Uygulama talimatları, formlar, çizelgeler ve benzeri destek dokümanlar
  • Doküman kontrolü
  • Örnek çalışmalar

İki günlük bir eğitim olan TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi’nden beklenen yararın elde edilmesi için bu eğitimlere devam etmek zorunludur. Ayrıca bu eğitime katılacak kişilerin daha önce TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’ni almış olmaları gerekmektedir. Eğitim sonunda, başarılı görülen katılımcılara başarı sertifikası, diğerlerine ise katılımcı sertifikası düzenlenmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşunun eğitmenleri bu konuda da deneyimli ve uzmandırlar ve bu eğitimler sırasında çok sayıda örnek uygulama da gösterilmektedir. İlgili firma eğitimlerin kendi çalışma ortamlarında verilmesini istiyorsa, bu da mümkündür.

TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi konusunda daha geniş bilgi alınmak isteniyorsa veya bu eğitimin verilmesi talep ediliyorsa, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli çalışanları hemen yanınızda olacaklardır.