ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, coğrafi konumuna ve büyüklüğüne bakılmaksızın, kamu veya özel, üretim veya hizmet sektöründe faaliyet gösteren bütün kuruluşlar için uygunabilir standartlara sahiptir. Ancak özellikle sera gazı salınımlarına yönelik yasal yükümlülükleri bulunan ve enerji bağlantılı faaliyeti yüksek olan kuruluşları doğrudan ilgilendirmektedir.

Dünya üzerinde bütün sanayi ticaret sektörü kuruluşlarının bu sistemin standartlarına uyması halinde, dünyada kullanılan enerjinin yüzde 60’ının kapsanacağı tahmin edilmektedir.

Kuruluşlar için devlet enerji politikalarını, enerji fiyatlarını veya küresel ekonomiyi kontrol etmeleri mümkün değildir. Ancak yeni yöntemler geliştirerek enerji tüketimini kontrol etmeleri her zaman mümkündür. Eğer kuruluşlar, enerji kaynaklarını etkin kullanırlar ve enerji verimliliğini yükseltebilirlerse, enerji maliyet ve tüketimi düşecek, bu da önemli bir kazanç sağlayacaktır. Bunun için kuruluşların, enerji tüketiminin azaltılması ya da elektrik tüketiminin düşürülmesi şeklinde enerji hedefleri belirlemeleri gerekmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşu, Enerji Yönetim Sistemi konusuna da önem vermektedir ve bu konuda belgelendirme çalışmaları yanında danışmanlık ve eğitim hizmetleri de vermektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun Enerji Yönetim Sistemi konusundaki eğitimleri şu başlıklarda toplanabilir:

 • TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi

Verilen bu eğitimlerden, TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, sistemin standartlara uygun yönetilmesi denetleyecek iç tetkik görevlilerinin yetişitilmesi amacı ile verilmektedir. ISO 50001 standardı, firmanın standardın koşullarına uyup uymadığını, etkin şekilde standart maddelerinin uygulanıp uygulanmadığını ve sistemin sürdürülüp sürdürülmediğini tespit etmek için firmada iç tetkik görevlilerinin faaliyet göstermesini istemektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşu tarafından verilen TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi’nin başlıca konuları şunlardır:

 • TS EN ISO 50001 standart maddelerinin tetkik görevlisi gözüyle yorumlanması
 • TS EN ISO 50001 standardının tanımı
 • Tetkik çeşitleri
 • Tetkikin faydaları
 • Tetkikin yönetimi
 • Tetkikin planlanması
 • Soru listelerinin hazırlanması
 • Tetkikin sonuçlandırılması ve rapor yazımı
 • Tetkik görevlisi sorumlulukları
 • Örnek çalışmalar

İki günlük bir eğitim olan TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi’nden beklenen yararın elde edilmesi için bu eğitimlere devam etmek zorunludur. Ayrıca bu eğitime katılacak kişilerin daha önce TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’ni almış olmaları gerekmektedir. Eğitim sonunda, başarılı görülen katılımcılara başarı sertifikası, diğerlerine ise katılımcı sertifikası düzenlenmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşunun eğitmenleri bu konuda da deneyimli ve uzmandırlar ve bu eğitimler sırasında çok sayıda örnek uygulama da gösterilmektedir. İlgili firma eğitimlerin kendi çalışma ortamlarında verilmesini istiyorsa, bu da mümkündür.

TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi konusunda daha geniş bilgi alınmak isteniyorsa veya bu eğitimin verilmesi talep ediliyorsa, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli çalışanları hemen yanınızda olacaklardır.