Ülkemizde de Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında son yıllarda çevre ve enerji konularında çok fazla çalışma yapılmakta, bir çok yasal düzenleme yayınlanmaktadır. 2011 yılında çıkarılan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik değişikliğine göre 2014 yılından itibaren TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmayan kuruluşlar Verimlilik Arttırıcı Projeleri için başvuru yapamamaktadır.

Bunun yanında devlet veya Avrupa Birliği tarafından temin edilen çeşitli kredi olanaklarından yararlanarak enerji verimliliğine yönelik çalışmaların sürdürülmesinin önü açılmıştır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, firmaların enerji tükettiği, kazanlar, brülörler, kompresörler ve benzeri önemli bütün noktaları ve iyileştirme potansiyeli olan diğer noktaları, geçmişte yaşanan ve gelecekte beklenen enerji tüketimlerini esas alarak belirlemelerini ve tanımlamalarını talep etmektedir.

Bu sistem aynı zamanda, firmaların, ofislerindeki ve üretim tesislerindeki enerji performanslarını sürekli geliştirmelerine, kullanımlarını daha verimli hale getirmelerine ve işletme maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olmaktadır. Diğer taraftan firmaların, dolaylı yoldan da olsa sera gazı salınımlarının düşürülmesine destek olmak için tasarlanmıştır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, daha fazla enerji verimliliği sağlamak için özellikle aşağıdaki kuruluşlar için uygundur:

 • Sanayi ve imalat firmaları
 • Güç üretici firmaları
 • Zincir mağazalar
 • Hastaneler, bankalar, okullar, üniversiteler

TURCERT belgelendirme kuruluşu, Enerji Yönetim Sistemi konusuna da önem vermektedir ve bu konuda belgelendirme çalışmaları yanında danışmanlık ve eğitim hizmetleri de vermektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun Enerji Yönetim Sistemi konusundaki eğitimleri şu başlıklarda toplanabilir:

 • TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi

Verilen bu eğitimlerden, TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, sistem standart maddelerinin yorumlanarak sistem kurma ve uygulama çalışmalarına destek olmak amacı ile verilmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşu tarafından verilen TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’nin başlıca konuları şunlardır:

 • TSE belgelendirme prosedürü
 • Enerji verimliliği ile ilgili temel kavramlar
 • Enerji Yönetim Sistemi’nin ve belgelendirmenin faydaları
 • TS EN ISO 50001 serisi standardlarının tanıtımı
 • TS EN ISO 50001 standart maddelerinin yorumlanması
 • Örnek çalışmalar

İki günlük bir eğitim olan TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’nden beklenen yararın elde edilmesi için bu eğitimlere devam etmek zorunludur. Eğitim sonunda, başarılı görülen katılımcılara başarı sertifikası, diğerlerine ise katılımcı sertifikası düzenlenmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşunun eğitmenleri bu konuda da deneyimli ve uzmandırlar ve bu eğitimler sırasında çok sayıda örnek uygulama da gösterilmektedir. İlgili firma eğitimlerin kendi çalışma ortamlarında verilmesini istiyorsa, bu da mümkündür.

TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi konusunda daha geniş bilgi alınmak isteniyorsa veya bu eğitimin verilmesi talep ediliyorsa, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli çalışanları hemen yanınızda olacaklardır.