Gıda güvenliği ifadesi ile kastedilen, gıdanın amaçlanan kullanımına uygun şekilde üretilmesi ve insanlar tarafından kullanıldığı zaman, herhangi bir sağlık sorununa neden olmaması, insanlara zarar vermeyeceği konusunda tereddüt duyulmamasıdır.

Gıda güvenlik sistemleri de, gıdaların üretilmesi ve kullanıma sunulması süreçlerinde bu şekilde güvenli olmalarını garanti altına almaktadır. Bir ürünün, tarladan başlayarak yenmek üzere masaya konulmasına kadar çeşitli işlem aşamalarında, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartları etkilidir.

Gıda güvenliği konusu, TURCERT belgelendirme kuruluşunun da önem verdiği bir konudur ve bu konuda belgelendirme çalışmaları yanında danışmanlık ve eğitim hizmetleri de vermektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi konusundaki eğitimleri şu başlıklarda toplanabilir:

  • TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
  • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
  • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
  • FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Eğitimi
  • BRC - Food Global Standart Temel Eğitimi
  • TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi
  • TS EN ISO 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000’in Uygulanması İle İlgili Kılavuz Eğitimi
  • ISO 22000 Uygulama Eğitimi

TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, gıda üretim zincirinde bulunan kuruluşların, gıda güvenliğini temin edebilmek için, gıda üzerindeki güvenlik tehlikelerini tespit etmeye ve yönetmeye yönelik TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin nasıl kurulacağı ve nasıl yönetileceği konusunda temel bilgileri aktarmak amacı ile verilmektedir. Bu eğitim programı, ISO 22000:2005 standardı hakkında genel bilgi, gıda güvenliği ile ilgili temel kavramlar ve yasal düzenlemeler, tehlike analizine hazırlık ve tehlike analizleri, kritik kontrol noktaları ve benzeri konuları kapsamaktadır.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi, sistemin öngördüğü Gıda Güvenliği Politikası ve Gıda Güvenliği Hedefleri, Gıda Güvenliği El Kitabı, iş süreçleri, HACCP Planı dahil olmak üzere süreçlerin etkin planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesini sağlamak üzere kuruluşun gereksinim duyacağı diğer bütün dokümanların hazırlanması amacı ile verilmektedir. Bu eğitim programı, yukarıda sayılan bütün dokümanların hazırlanma yöntemlerini, örnek çalışmaları ve benzeri konuları kapsamaktadır.

İşletmelerinde TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kuran ve yöneten kuruluşlar, bu sistemin çalışmasını kontrol altında tutmak amacı ile kadrolarında iç tetkik elemanları bulundurmak durumundadır. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, kuruluşun, sistemin standartlarına uyup uymadığını tespit etmek ve sonuçlarını müşteriye raporlamak amacı ile iç tetkik görevlilerinin yetiştirilmesi amacı ile verilmektedir. Bu eğitim programı, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı maddelerinin denetçi gözünden yorumlanması, iç tetkik faaliyetinin çeşitleri, yararları, planlaması, soru listelerinin hazırlanması, denetim faaliyetinin bitirilmesi ve bulguların raporlanması, iç tetkik görevlilerinin sorumlulukları ve benzeri konuları kapsamaktadır.

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi, TS EN ISO 22000 standardı ile ISO/TS 22002-1 teknik spesifikasyonunun birleşimidir. Gıda zincirinin her noktasında yer alan gıda üreticilerinin kurdukları gıda güvenliği sistemlerinin incelenmesi ve belgelendirilmesinde kullanılan ve uluslararası kabul görmüş olan FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi, ISO esaslı bir belgelendirme programıdır. FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Eğitimi, FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi belgelendirme prosedürü konusunda bilgilendirme yapmak amacı ile verilmektedir. Bu eğitim programı, ISO/TS 22002-1 Ön Gereksinim Program Şartlarını İçeren Teknik Spesifikasyonlar ile FSSC 22000 Belgelendirme Programına Özgü Diğer Şartları kapsamaktadır.

BRC - Food Global Standard Temel Eğitimi, BRC (British Retail Consortium) standardının, ya da yeni ismiyle Gıda Güvenliği İçin Global Standard’ın (Global Standart For Food Safety) gıda firmalarında uygulanması hakkında gerekli bilgileri aktarmak amacı ile verilmektedir. Bu eğitim programı, BRC standardına genel bakış, HACCP sistemi, HACCP planı, süreç kontrolü, ürün kontrolü, belgelendirme koşulları ve benzeri konuları kapsamaktadır.

TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi, gıda üreten kuruluşlarda alt yapı ve çevre koşullarının yasal düzenlemelere ve yönetim sistemi koşullarına uygun olarak yapılmasını sağlayacak bilgilerin verilmesi amacı ile yapılmaktadır. Bu eğitim programı, TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Genel kuralları, ön gereksinim koşulları, tanımlamalar, yasal koşullar, örnek çalışmalar ve benzeri konuları kapsamaktadır.

TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin ilgili firmalarda kurulmasına yardımcı olmak amacı ile bir de rehber niteliğinde bir kılavuz hazırlanmıştır. TS EN ISO 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000’in Uygulanması İle İlgili Kılavuz Eğitimi, bu kılavuzu açıklamak amacı ile verilmektedir. Bu eğitim programı, katılımcılara sistemin firmalarda uygulanması konusunda bilgiler vermektedir. Bu eğitim programı, ISO 22000 standardı hakkında genel bilgi, gıda güvenliği temel kavramları, yasal düzenlemeler, tehlike analizine hazırlık ve tehlike analizleri, kritik kontrol noktaları ve benzeri konuları kapsamaktadır.

ISO 22000 Uygulama Eğitimi, TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin gıda firmalarında nasıl kurulacağına ve ne şekilde sürdürülebilir olmasının sağlanacağına yönelik bilgileri içermektedir.