BRC ifadesi, İngiliz Perakendeciler Birliği’nin (British Retail Consortium) baş harflerinden oluşmaktadır. 1998 yılında BRC Gıda Teknik Standardı olarak yayınlanan bu standart, öncelikle İngiltere perakendeci firmalarına ürün sağlayan firmalar tarafından, arkasından dünya çapında gıda tedarikçisi firmalar tarafından benimsenmiştir.

Bu standardın firmada kurulmasından önce, işletmede HACCP Sistemi’nin kurulmuş ve yönetiliyor olması, bunun yanında dokümante edilmiş ve etkin yönetilen bir Kalite Yönetim Sistemi’nin varlığı şart koşulmaktadır.

Bu iki temel koşul yanında, firmada çevre standartlarının benimsenmiş olması, ürün kontrolü ve süreç yönetimi sistemlerinin kurulmuş olması, deneyimli ve uzman personel kadrosuna sahip olma ve çalışanların hijyen eğitimi almış olmaları da sistem gereklerindendir.

Gıda üreten firmalarda TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını uygulamak ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak amacı ile, TURCERT belgelendirme kuruluşu, belgelendirme çalışmaları yanında, danışmanlık ve eğitim hizmetleri de sunmaktadır. TURCERT belgelendirme kuruluşunun TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda verdiği eğitim konuları şunlardır:

 • TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Eğitimi
 • BRC - Food Global Standard Temel Eğitimi
 • TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi
 • TS EN ISO 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000’in Uygulanması İle İlgili Kılavuz Eğitimi
 • ISO 22000 Uygulama Eğitimi

Verilen bu eğitimlerden, BRC - Food Global Standard Temel Eğitimi, BRC (British Retail Consortium) standardının, ya da yeni ismiyle Gıda Güvenliği İçin Global Standard’ın (Global Standart For Food Safety) gıda firmalarında uygulanması hakkında gerekli bilgileri aktarmak amacı ile verilmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşu tarafından verilen BRC - Food Global Standard Temel Eğitimi’nin başlıca konuları şunlardır:

 • BRC Sistemi nedir?
 • BRC Sistemi’ne genel bakış
 • Terimler ve tanımlar
 • HACCP sistemi
 • HACCP planı
 • BRC teknik standardının içeriği
 • BRC kayıt ve dokümantasyon sistemi
 • Fabrika altyapı standartları
 • Süreç kontrolü
 • Ürün ve personel kontrolü
 • Belgelendirme koşulları
 • Örnek çalışmalar

BRC - Food Global Standard Temel Eğitimi, iki günde tamamlanmaktadır. Beklenen yararın elde edilmesi için bu eğitimlere devam etmek zorunludur. Bu eğitime katılacak kişilerin, daha önce TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’ni almış olmaları gerekmektedir. Eğitim sonunda, başarılı görülen katılımcılara başarı sertifikası, diğerlerine ise katılımcı sertifikası düzenlenmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşunun, deneyimli ve uzman eğitmenleri tarafından verilen bu eğitimler sırasında çok sayıda örnek uygulama da gösterilmektedir. İlgili firma eğitimlerin kendi çalışma ortamlarında verilmesini istiyorsa, bu da mümkündür.

BRC - Food Global Standard Temel Eğitimi konusunda daha geniş bilgi alınmak isteniyorsa veya bu eğitimin verilmesi talep ediliyorsa, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli çalışanları hemen yanınızda olacaklardır.