FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi standardı, gıda zincirinde yer alan bütün gıda üreticilerinin, gıda güvenliği sistemlerinin incelenmesinde ve belgelendirilmesinde kullanılan ISO temelli bir belgelendirme sistemidir. Bu standart, 2004 yılında FSSC, The Foundation for Food Safety Certification (Gıda Güvenliği Sistemi Sertifikasyonu Kuruluşu) tarafından kurulmuştur. Temelinde ISO 22000 ile PAS 220 standartları bulunmaktadır ve Avrupa Birliği Yiyecek ve İçecek Konfederasyonu (CIAA) tarafından desteklenmektedir. PAS 220 standardı Unilever, Danone, Kraft ve Nestle firmaları tarafından hazırlanan, hazırlık çalışmalarına çok sayıda belgelendirme kuruluşunun da katıldığı uluslararası gıda standardıdır ve 2008 tarihinde yayınlanmıştır.

Gıda üreten firmalarda TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını uygulamak ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak amacı ile, TURCERT belgelendirme kuruluşu, belgelendirme çalışmaları yanında, danışmanlık ve eğitim hizmetleri de sunmaktadır. TURCERT belgelendirme kuruluşunun TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda verdiği eğitim konuları şunlardır:

 • TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Eğitimi
 • BRC - Food Global Standard Temel Eğitimi
 • TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi
 • TS EN ISO 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000’in Uygulanması İle İlgili Kılavuz Eğitimi
 • ISO 22000 Uygulama Eğitimi

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi, TS EN ISO 22000 standardı ile ISO/TS 22002-1 teknik spesifikasyonunun birleşimidir. Gıda zincirinin her noktasında yer alan gıda üreticilerinin kurdukları gıda güvenliği sistemlerinin incelenmesi ve belgelendirilmesinde kullanılan ve uluslararası kabul görmüş olan FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi, ISO esaslı bir belgelendirme programıdır. FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Eğitimi, FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi belgelendirme prosedürü konusunda bilgilendirme yapmak amacı ile verilmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşu tarafından verilen FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Eğitimi’nin başlıca konuları şunlardır:

 • TSE Belgelendirme süreçleri
 • ISO/TS 22002-1 Ön Gereksinim Program Şartlarını İçeren Teknik Spesifikasyonlar
 • FSSC 22000 Belgelendirme Programına Özgü Diğer Şartlar
 • Örnek çalışmalar

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Eğitimi, iki günde tamamlanmaktadır. Beklenen yararın elde edilmesi için bu eğitimlere devam etmek zorunludur. Bu eğitime katılacak kişilerin, daha önce TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’ni almış olmaları gerekmektedir. Eğitim sonunda, başarılı görülen katılımcılara başarı sertifikası, diğerlerine ise katılımcı sertifikası düzenlenmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşunun, deneyimli ve uzman eğitmenleri tarafından verilen bu eğitimler sırasında çok sayıda örnek uygulama da gösterilmektedir. İlgili firma eğitimlerin kendi çalışma ortamlarında verilmesini istiyorsa, bu da mümkündür.

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Eğitimi konusunda daha geniş bilgi alınmak isteniyorsa veya bu eğitimin verilmesi talep ediliyorsa, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli çalışanları hemen yanınızda olacaklardır.