Teknolojinin ve bilimin bu kadar ilerlediği çağımızda insanların nasıl daha sağlıklı ve uzun ömürlü yaşayabilecekleri konusunda araştırmalar yapılmakta, yeni fikirler ve toeriler ortaya atılmakta ve çeşitli önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Bu arada insanların, her türlü yapay veya doğal zararlı etkenlerden uzak tutulması kaygısı da giderek artmaktadır. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı bu kaygıların sonucu ortaya çıkmıştır. Bu sistem, gıda sektöründe üretici firmalardan son tüketiciye kadar, üretimin bütün aşamaları ile ele alınmasını, değerlendirilmesini ve gıda üretiminin güvenli ve sağlıklı olmasını gerektiren bir sistemdir. Uluslararası nitelikte olan bu standart 2005 yılında yayınlanmıştır.

Gıda üreten firmalarda TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını uygulamak ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak amacı ile, TURCERT belgelendirme kuruluşu, belgelendirme çalışmaları yanında, danışmanlık ve eğitim hizmetleri de sunmaktadır. TURCERT belgelendirme kuruluşunun TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda verdiği eğitim konuları şunlardır:

 • TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Eğitimi
 • BRC - Food Global Standard Temel Eğitimi
 • TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi
 • TS EN ISO 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000’in Uygulanması İle İlgili Kılavuz Eğitimi
 • ISO 22000 Uygulama Eğitimi

Verilen bu eğitimlerden, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi, sistemin öngördüğü Gıda Güvenliği Politikası ve Gıda Güvenliği Hedefleri, Gıda Güvenliği El Kitabı, iş süreçleri, HACCP Planı dahil olmak üzere süreçlerin etkin planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesini sağlamak üzere kuruluşun gereksinim duyacağı diğer bütün dokümanların hazırlanması amacı ile verilmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşu tarafından verilen Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi’nin başlıca konuları şunlardır:

 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin doküman yapısı
 • Gıda Güvenliği El Kitabı
 • Süreçler
 • HACCP Planı
 • Ön Gereksinim Programları
 • Uygulama talimatları, formlar, çizelgeler ve benzeri destek dokümanları
 • Doküman Kontrolü
 • Örnek çalışmalar

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi, iki günde tamamlanmaktadır. Beklenen yararın elde edilmesi için bu eğitimlere devam etmek zorunludur. Bu eğitime katılacak kişilerin, daha önce TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’ni almış olmaları gerekmektedir. Eğitim sonunda, başarılı görülen katılımcılara başarı sertifikası, diğerlerine ise katılımcı sertifikası düzenlenmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşunun, deneyimli ve uzman eğitmenleri tarafından verilen bu eğitimler sırasında çok sayıda örnek uygulama da gösterilmektedir. İlgili firma eğitimlerin kendi çalışma ortamlarında verilmesini istiyorsa, bu da mümkündür.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi konusunda daha geniş bilgi alınmak isteniyorsa veya bu eğitimin verilmesi talep ediliyorsa, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli çalışanları hemen yanınızda olacaklardır.