Gıda sektöründe, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında belgelendirme yapılabilecek, çok sayıda kuruluş bulunmaktadır. Bunların bir kısmı faaliyetleri gereği doğundan sistemin kapsamına girmektedir. Örneğin çiftçiler, hasat yapanlar, yem üreticileri, gıda üreticileri, gıda bileşeni üreticileri, gıda satıcıları, hazır yemek firmaları, temizlik ve sanitasyon hizmeti veren firmalar, taşıma firmaları, depolama ve dağıtım firmaları bu kapsamdadır.

Bir kısım firmalar ise dolaylı yollardan gıda sektörü içinde yer almaktadır. Örneğin, ekipman sağlayan firmalar, ambalaj malzemeleri üreten firmalar ya da gıda ile bir şekilde teması olan bulunan diğer mazlemeleri üreten firmalar bu kapsamdadır. Bu firmaların da işletmelerinde ISO 22000 Sistemi’ni kurmaları ve belge almaları mümkündür.

Gıda üreten firmalarda TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını uygulamak ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak amacı ile, TURCERT belgelendirme kuruluşu, belgelendirme çalışmaları yanında, danışmanlık ve eğitim hizmetleri de sunmaktadır. TURCERT belgelendirme kuruluşunun TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda verdiği eğitim konuları şunlardır:

 • TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Eğitimi
 • BRC - Food Global Standard Temel Eğitimi
 • TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi
 • TS EN ISO 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000’in Uygulanması İle İlgili Kılavuz Eğitimi
 • ISO 22000 Uygulama Eğitimi

İşletmelerinde TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kuran ve yöneten kuruluşlar, bu sistemin çalışmasını kontrol altında tutmak amacı ile kadrolarında iç tetkik elemanları bulundurmak durumundadır. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, kuruluşun, sistemin standartlarına uyup uymadığını tespit etmek ve sonuçlarını müşteriye raporlamak amacı ile iç tetkik görevlilerinin yetiştirilmesi amacı ile verilmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşu tarafından verilen Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi’nin başlıca konuları şunlardır:

 • TS EN ISO 22000 standardı maddelerinin tetkik görevlisi gözüyle yorumlanması
 • Tetkik çeşitleri
 • Tetkikin faydaları
 • Tetkikin yönetimi
 • Tetkikin planlanması
 • Soru listelerinin hazırlanması
 • Tetkikin sonuçlandırılması ve rapor yazımı
 • Tetkik görevlisi sorumlulukları
 • Pratik ve örnek çalışmalar
 • Örnek çalışmalar

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, iki günde tamamlanmaktadır. Beklenen yararın elde edilmesi için bu eğitimlere devam etmek zorunludur. Bu eğitime katılacak kişilerin, daha önce TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’ni almış olmaları gerekmektedir. Eğitim sonunda, başarılı görülen katılımcılara başarı sertifikası, diğerlerine ise katılımcı sertifikası düzenlenmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşunun, deneyimli ve uzman eğitmenleri tarafından verilen bu eğitimler sırasında çok sayıda örnek uygulama da gösterilmektedir. İlgili firma eğitimlerin kendi çalışma ortamlarında verilmesini istiyorsa, bu da mümkündür.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi konusunda daha geniş bilgi alınmak isteniyorsa veya bu eğitimin verilmesi talep ediliyorsa, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli çalışanları hemen yanınızda olacaklardır.