ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar için hazırlanmış uluslararası nitelikte bir standarttır. Gıda tedarik zincirinin tüm halkalarına ve tüm süreçlerine bu standardın uygulanması mümkündür.

ISO 22000 standardının uygulanmasında, ön gereksinim programları olarak isimlendirilen bazı temel uygulamalar, sistemin doğru kurulması ve etkin yönetilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu programlar, gıda güvenliği açısından gerekli olan temel çevre ve üretim koşullarını sağlamaktadır. Bu şekilde ürün güvenliğini tehdit eden risklere karşı gerekli önlemler, baştan alınmış olmaktadır. Bu programlar şunlardır:

 • Tesis ve ekipman özellikleri
 • Sanitasyon ve hijyen uygulamaları
 • Zararlı canlıların kontrolü
 • Personel eğitimi ve hijyeni
 • Tedarikçi ve hammadde kontrolü
 • Süreç kontrolü
 • Ürün geri kabulü için gerekli uygulamalar
 • Depolama ve dağıtım koşulları

Gıda üreten firmalarda ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını uygulamak ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak amacı ile, TURCERT belgelendirme kuruluşu, belgelendirme çalışmaları yanında, danışmanlık ve eğitim hizmetleri de sunmaktadır. TURCERT belgelendirme kuruluşunun TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda verdiği eğitim konuları şunlardır:

 • TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Eğitimi
 • BRC - Food Global Standard Temel Eğitimi
 • TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi
 • TS EN ISO 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000’in Uygulanması İle İlgili Kılavuz Eğitimi
 • ISO 22000 Uygulama Eğitimi

Verilen bu eğitimlerden, ISO 22000 Uygulama Eğitimi, TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin gıda firmalarında nasıl kurulucağına ve ne şekilde sürdürülebilir olmasının sağlanacağına yönelik bilgileri içermektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşu tarafından verilen ISO 22000 Uygulama Eğitimi’nin başlıca konuları şunlardır:

 • Temel gıda güvenliği kavramlarının tanımlanması
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi genel şartları
 • Gıda Güvenlik Sistemi yönetsel gereklilikleri
 • Ön gereksinim programları
 • Tehlike analizleri
 • HACCP planlarının oluşturulması
 • Uygun olmayan ürünün kontrolü
 • Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi’nin doğrulama, geçerli kılma ve sürekli iyileştirilmesi
 • Örnek çalışmalar

ISO 22000 Uygulama Eğitimi, iki günde tamamlanmaktadır. Beklenen yararın elde edilmesi için bu eğitimlere devam etmek zorunludur. Bu eğitime katılacak kişilerin, daha önce TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’ni almış olmaları gerekmektedir. Eğitim sonunda, başarılı görülen katılımcılara başarı sertifikası, diğerlerine ise katılımcı sertifikası düzenlenmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşunun, deneyimli ve uzman eğitmenleri tarafından verilen bu eğitimler sırasında çok sayıda örnek uygulama da gösterilmektedir. İlgili firma eğitimlerin kendi çalışma ortamlarında verilmesini istiyorsa, bu da mümkündür.

ISO 22000 Uygulama Eğitimi konusunda daha geniş bilgi alınmak isteniyorsa veya bu eğitimin verilmesi talep ediliyorsa, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli çalışanları hemen yanınızda olacaklardır.