ISO TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Muayenesi standardı, gıda imal yerlerinin yapısı, işletmelerin çevresi, ofisler, yemekhane, tuvalet, duşlar, bulaşıkhane, yatakhane ve benzeri sosyal tesisler, soyunma ve giyinme yerleri, yakıt depoları ve sistemleri, üretimde kullanılan alet ve donanımlar, aydınlatma ve ısıtma sistemleri, depolama yerleri, kritik kontrol noktaları ve çalışanlar ile ilgili dezenfeksiyon ve sterilizasyon kurallarını kapsamaktadır. Bu standartların temel amacı, tüketiciyi korumak, tüketicinin zarar görmesini önlemek ve bu amaçla güvenli gıda üretmek için gerekli olan çevre ve üretim koşullarını sağlamaktır.

Gıda üretim tesislerinin, aynı zamanda, 2008 yılında yayınlanan, Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair bir yönetmelik hükümlerine uymaları da bir zorunluluktur.

Gıda üreten firmalarda TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını uygulamak ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak amacı ile, TURCERT belgelendirme kuruluşu, belgelendirme çalışmaları yanında, danışmanlık ve eğitim hizmetleri de sunmaktadır. TURCERT belgelendirme kuruluşunun TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda verdiği eğitim konuları şunlardır:

 • TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Eğitimi
 • BRC - Food Global Standard Temel Eğitimi
 • TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi
 • TS EN ISO 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000’in Uygulanması İle İlgili Kılavuz Eğitimi
 • ISO 22000 Uygulama Eğitimi

Verilen bu eğitimlerden, TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi, gıda üreten kuruluşlarda alt yapı ve çevre koşullarının yasal düzenlemelere ve yönetim sistemi koşullarına uygun olarak yapılmasını sağlayacak bilgilerin verilmesi amacı ile yapılmaktadır.

TURCERT belgelendirme kuruluşu tarafından verilen TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi’nin başlıca konuları şunlardır:

 • TS 13027 Gıda üretim yerlerinde hijyen ve sanitasyon genel kuralları
 • Ön gereksinim koşulları
 • Terimler ve tarifler
 • Sürdürme ve iyileştirme çalışmaları
 • Yasal düzenlemeler
 • Örnek çalışmalar

TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi, iki günde tamamlanmaktadır. Beklenen yararın elde edilmesi için bu eğitimlere devam etmek zorunludur. Bu eğitime katılacak kişilerin, daha önce TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’ni almış olmaları gerekmektedir. Eğitim sonunda, başarılı görülen katılımcılara başarı sertifikası, diğerlerine ise katılımcı sertifikası düzenlenmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşunun, deneyimli ve uzman eğitmenleri tarafından verilen bu eğitimler sırasında çok sayıda örnek uygulama da gösterilmektedir. İlgili firma eğitimlerin kendi çalışma ortamlarında verilmesini istiyorsa, bu da mümkündür.

TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi konusunda daha geniş bilgi alınmak isteniyorsa veya bu eğitimin verilmesi talep ediliyorsa, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli çalışanları hemen yanınızda olacaklardır.