Gıda güvenliği konusundaki yasal düzenlemelere uygun faaliyet gösteren, gıda güvenliği risklerini tespit eden, sürekli izleyen ve kontrol altında tutan, bu şekilde ürün kalitesini yükselten ve üretim hatalarını en düşük seviyeye indiren gıda kuruluşları için, TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmak ve yönetmek oldukça kolay olacaktır. Gıda zincirinin her halkasında gıda güvenliğini sağlamaya yönelik olan bu sistem, aynı zamanda HACCP prensiplerini de kapsamaktadır. Abcak HACCP prensipleri, sadece gıda üretim aşamasını esas almaktadır ve sadece imalat yapan firmalar için geçerlidir.

Gıda üreten firmalarda TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını uygulamak ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak amacı ile, TURCERT belgelendirme kuruluşu, belgelendirme çalışmaları yanında, danışmanlık ve eğitim hizmetleri de sunmaktadır. TURCERT belgelendirme kuruluşunun TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda verdiği eğitim konuları şunlardır:

 • TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Eğitimi
 • BRC - Food Global Standard Temel Eğitimi
 • TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi
 • TS EN ISO 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000’in Uygulanması İle İlgili Kılavuz Eğitimi
 • ISO 22000 Uygulama Eğitimi

Verilen bu eğitimlerden, TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, gıda üretim zincirinde bulunan kuruluşların, gıda güvenliğini temin edebilmek için, gıda üzerindeki güvenlik tehlikelerini tespit etmeye ve yönetmeye yönelik TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin nasıl kurulacağı ve nasıl yönetileceği konusunda temel bilgileri aktarmak amacı ile verilmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşu tarafından verilen TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’nin başlıca konuları şunlardır:

 • ISO 22000:2005 standardı hakkında genel bilgi
 • Gıda güvenliği temel kavramların açıklanması
 • Gıda konusunda yasal düenlemeler ve ilgili standartlar
 • Ön gereksinim programları
 • Tehlike analizine hazırlık ve tehlike analizleri
 • Kritik kontrol noktaları
 • Ön gereksinim programları
 • Kontrol önlemlerinin değerlendirilmesi ve seçimi
 • HACCP planı
 • İzleme sistemi
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi
 • Düzeltme ve düzeltici faaliyetler
 • Örnek çalışmalar

TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, iki günde tamamlanmaktadır. Beklenen yararın elde edilmesi için bu eğitimlere devam etmek zorunludur. Eğitim sonunda, başarılı görülen katılımcılara başarı sertifikası, diğerlerine ise katılımcı sertifikası düzenlenmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşunun, deneyimli ve uzman eğitmenleri tarafından verilen bu eğitimler sırasında çok sayıda örnek uygulama da gösterilmektedir. İlgili firma eğitimlerin kendi çalışma ortamlarında verilmesini istiyorsa, bu da mümkündür.

TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi konusunda daha geniş bilgi alınmak isteniyorsa veya bu eğitimin verilmesi talep ediliyorsa, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli çalışanları hemen yanınızda olacaklardır.