2014 yılında revize edilen 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000’in Uygulanması İle İlgili Kılavuz, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin gıda firmalarında uygulanması ve yönetilmesi ile ilgili kuralları vermektedir. Rehber niteliğinde olduğu için, içinde fazlası ile detay bulunmaktadır. Özellikle açıklama gereği duyulan alanlara odaklanmıştır. Bir gıda kontrol sistemi kurulurken ve farklı kontrol ölçümleri sınıflandırılmaya çalışılırken, elde bir tehlike kontrol programının olması gerekmektedir. 22004 Kılavuzu işte bu işe yaramaktadır.

Gıda üreten firmalarda TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını uygulamak ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak amacı ile, TURCERT belgelendirme kuruluşu, belgelendirme çalışmaları yanında, danışmanlık ve eğitim hizmetleri de sunmaktadır. TURCERT belgelendirme kuruluşunun TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda verdiği eğitim konuları şunlardır:

 • TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Eğitimi
 • BRC - Food Global Standard Temel Eğitimi
 • TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi
 • TS EN ISO 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000’in Uygulanması İle İlgili Kılavuz Eğitimi
 • ISO 22000 Uygulama Eğitimi

ISO 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000’in Uygulanması İle İlgili Kılavuz Eğitimi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin ilgili firmalarda kurulmasına yardımcı olmak amacı ile hazırlanan bu kılavuzun daha anlaşılabilir olması amacı ile verilmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşu tarafından verilen TS EN ISO 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000’in Uygulanması İle İlgili Kılavuz Eğitimi’nin başlıca konuları şunlardır:

 • ISO 22000 standardı hakkında genel bilgi
 • Gıda güvenliği temel kavramları
 • Gıda konusunda yasal düenlemeler
 • Ön gereksinim programları
 • Tehlike analizine hazırlık ve tehlike analizleri
 • Kritik kontrol noktaları
 • Kontrol önlemlerinin değerlendirilmesi ve seçimi
 • HACCP planı
 • Örnek çalışmalar

TS EN ISO 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000’in Uygulanması İle İlgili Kılavuz Eğitimi, iki günde tamamlanmaktadır. Beklenen yararın elde edilmesi için bu eğitimlere devam etmek zorunludur. Bu eğitime katılacak kişilerin, daha önce TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’ni almış olmaları gerekmektedir. Eğitim sonunda, başarılı görülen katılımcılara başarı sertifikası, diğerlerine ise katılımcı sertifikası düzenlenmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşunun, deneyimli ve uzman eğitmenleri tarafından verilen bu eğitimler sırasında çok sayıda örnek uygulama da gösterilmektedir. İlgili firma eğitimlerin kendi çalışma ortamlarında verilmesini istiyorsa, bu da mümkündür.

TS EN ISO 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000’in Uygulanması İle İlgili Kılavuz Eğitimi konusunda daha geniş bilgi alınmak isteniyorsa veya bu eğitimin verilmesi talep ediliyorsa, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli çalışanları hemen yanınızda olacaklardır.