Çalışma ortamlarında iş ekipmanları, kullanılan maddeler ve çevre koşullarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma ortamını etkileyecek acil durumların önceden değerlendirilmesi ve muhtemel acil durumların tespit edilmesi, yasal olarak, işverenin yükümlülükleri arasındadır.

İşveren aynı zamanda, acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak, acil durumların olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak önlemleri almak ve acil durum planlarını hazırlamak zorundadır.

Bu kapsamda, acil durumlarla müdahale etmek için, işyerinin büyüklüğü ve özellikleri, çalışan sayısı, yapılan işin niteliği ve işyerinde bulunan diğer kişiler dikkate alınarak, koruma, önleme, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve bunlara benzer konularda, eğitimli ve yeterli sayıda çalışanı görevlendirmek ve gerekli teçhizatı bulundurmakla da zorunludur.

Firmalarda OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını kurmak ve bu sistemin sürdürülebilir olmasını sağlamak amacı ile, TURCERT belgelendirme kuruluşu, belgelendirme çalışmaları yanında, danışmanlık ve eğitim hizmetleri de vermektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda verdiği eğitimler şu programlardan oluşmaktadır:

 • OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme ve Derecelendirme Eğitimi
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi
 • Yangın Eğitimi
 • Acil Durumlar ve Müdahale Eğitimi

Bu eğitimlerin içinden Acil Durumlar ve Müdahale Eğitimi, işyerlerinde acil durum planlarının yapılması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar, bu çalışmaların güvenli şekilde yönetilmesi ve bu çalışmalarda görev yapacak olanların belirlenmesi amacı ile verilmektedir. Eğitim ile hedeflenen, kuruluşların karşılaşacakları acil durumlara karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak, bu amaçla gerekli risk analizlerini yapmak ve düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli bilgilendirmeleri yapmaktır.

TURCERT belgelendirme kuruluşunun verdiği Acil Durumlar ve Müdahale Eğitimi’nin kapsamı şu şekildedir:

 • Acil durum
 • Acil durum yönetimi ve sistemin temel aşamaları
 • Acil durum proje ekibinin kuurlması
 • Acil durum yönetim politikasının hazırlanması
 • Risk analizinin yapılması ve gerekli düzeltici ve önleyici eylemlerin gerçekleştirilmesi
 • Acil durum planlarının kapsamı
 • Acil durum planının yürürlüğe konulması
 • Örnek çalışmalar

Acil Durumlar ve Müdahale Eğitimi, genel olarak iki gün sürmektedir. Bu eğitime katılacak kişilerin daha önce OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’ni almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca bu eğitimlere katılmak zorunludur. Eğitim tamamlandığında, başarılı görülen katılımcılara başarı sertifikası, diğerlerine katılımcı sertifikası verilmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşunun, konularında deneyimli ve uzman eğitmenleri tarafından verilen bu eğitimler sırasında, katılımcılar çok sayıda uygulama yapma imkanı bulmaktadır. Talep edilmesi durumunda bu eğitimler, kuruluşların kendi çalışma ortamlarında da verilmektedir.

Acil Durumlar ve Müdahale Eğitimi konusunda daha fazla bilgi almak ya da bu eğitimin verilmesini sağlamak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli çalışanlarına başvurabilirsiniz.