Bazı kuruluşlarda, çalışanlar için her yönden güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanamamış olması, çalışma yaşamının ne yazık ki ciddi bir sorunudur. Özellikle gelişmekte olan ve sanayileşme yolunda ilerleyen ülkelerde, iş sağlığı ve güvenliği sorunları ile çok sık karşılaşılmaktadır. Bu durum bir taraftan çalışanların sağlığını olumsuz etkilerken, diğer taraftan da kuruluşların verimliliğini etkilemektedir.

Yasal düzenlemeler ile de mal ve hizmet üreten kuruluşların, çalışma ortamlarını, çalışanlar için güvenli ve sağlıklı bir hale getirmeleri zorunlu tutulmuştur. Diğer taraftan Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) standartları, Britanya Standartları Enstitüsü tarafından yayımlanmış ve uluslararası alanda kabul görmüştür.

Firmalarda OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını kurmak ve bu sistemin sürdürülebilir olmasını sağlamak amacı ile, TURCERT belgelendirme kuruluşu, belgelendirme çalışmaları yanında, danışmanlık ve eğitim hizmetleri de vermektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda verdiği eğitimler şu programlardan oluşmaktadır:

 • OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme ve Derecelendirme Eğitimi
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi
 • Yangın Eğitimi
 • Acil Durumlar ve Müdahale Eğitimi

Bu eğitimlerin içinden İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi, sistemin bir parçası olan İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ve Hedefleri, İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı, standardın öngördüğü uygulama talimatları, Acil Eylem Planları, Risk Analizi Tablosu, süreçlerin etkin planlanması, uygulanması ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun hazırlaması gereken diğer dokümanların hazırlanma yöntemlerini açıklamak amacı ile verilmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşunun verdiği İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi’nin kapsamı şu şekildedir:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri’nin doküman yapısı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı
 • Prosedürler
 • Acil eylem planları
 • Risk analizi tablosu
 • Uygulama talimatları, formalar, çizelgeler ve benzeri destek dokümanlar
 • Doküman kontrolü
 • Örnek çalışmalar

İki günlük bir eğitim olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi’ne katılacak kişilerin daha önce OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’ni almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca bu eğitimlere katılmak zorunludur. Bu eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara bir başarı sertifikası, diğerlerine ise katılımcı sertifikası verilmektedir.

Eğitimler, TURCERT belgelendirme kuruluşunun, deneyimli ve uzman eğitmenleri tarafından verilmektedir ve katılımcılar, eğitimler sırasında çok sayıda uygulama yapma imkanı bulmaktadır. Talep edilmesi durumunda bu eğitimler, kuruluşların kendi çalışma ortamlarında da verilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi konusunda daha fazla bilgi almak ya da bu eğitimin verilmesini sağlamak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli çalışanlarına başvurabilirsiniz.