OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, her sektöre uygulanabilir yapıdadır. Bu standart, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının, kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu ve sistematik bir şekilde ele alınmasında kullanılan etkin bir araçtır. Ancak bu sadece sistemin kurulması değil, sistemin, kurulmasındaki amaca ve sistemin standartlarına uygun şekilde yönetilmesi de gerekmektedir. Bu ise kuruluş içinde yetiştirilecek iç tetkik görevlileri aracılığı ile sağlanacaktır.

İç tetkik görevlileri, iş sağlığı ve güvenliği risklerinin tespit edildiğini, analiz edildiğini, alınan önlemlerle risklerin düşürüldüğünü, yasal düzenlemelere uyulduğunu ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hedeflerin gerçekleştirilmesi için uygulamalar yapıldığını kontrol edeceklerdir.

Firmalarda OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını kurmak ve bu sistemin sürdürülebilir olmasını sağlamak amacı ile, TURCERT belgelendirme kuruluşu, belgelendirme çalışmaları yanında, danışmanlık ve eğitim hizmetleri de vermektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda verdiği eğitimler şu programlardan oluşmaktadır:

 • OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme ve Derecelendirme Eğitimi
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi
 • Yangın Eğitimi
 • Acil Durumlar ve Müdahale Eğitimi

Bu eğitimlerin içinden İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, firmada kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin standartlara uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğini denetleyecek görevlilerin eğitilmesi amacı ile verilmektedir. Bu denetimler, firmaların faaliyetleri sırasında sistem standartlarına uygun faaliyet gösterip göstermediğini tespit etmek ve sonuçlarını raporlamak için yapılmaktadır. Eğitimin amacı, sistemin işleyişi ile ilgili olumsuzlukları tarafsız ve önyargısız olarak değerlendirecek iç tetkik görevlilerini yetiştirmektir.

TURCERT belgelendirme kuruluşunun verdiği İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi’nin kapsamı şu şekildedir:

 • TS 18001 standardı maddelerinin tetkik görevlisi gözüyle yorumlanması
 • Tetkik çeşitleri
 • Tetkikin faydaları
 • Tetkikin yönetimi
 • Tetkikin planlanması
 • Soru listelerinin hazırlanması
 • Tetkikin tamamlanması ve rapor yazımı
 • Tetkik görevlisi sorumlulukları
 • Örnek çalışmalar

İki günlük bir eğitim olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi’ne katılacak kişilerin daha önce OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’ni almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca bu eğitimlere katılmak zorunludur. Bu eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara bir başarı sertifikası, diğerlerine ise katılımcı sertifikası verilmektedir.

Eğitimler, TURCERT belgelendirme kuruluşunun, deneyimli ve uzman eğitmenleri tarafından verilmektedir ve katılımcılar, eğitimler sırasında çok sayıda uygulama yapma imkanı bulmaktadır. Talep edilmesi durumunda bu eğitimler, kuruluşların kendi çalışma ortamlarında da verilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi konusunda daha fazla bilgi almak ya da bu eğitimin verilmesini sağlamak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli çalışanlarına başvurabilirsiniz.