Tüketicilerin artık, mal ve hizmet aldıkları kuruluşlardan beklentileri sadece kaliteli mal ve hizmet almak değildir. Tüketiciler, aynı zamanda bu kuruluşlardan, sosyal sorumluluklarının da bilincinde olmalarını beklemektedir. Bilinen kalite kavramı yanında bugün iş sağlığı ve güvenliği kavramları da birlikte telaffuz edilmektedir. Kuruluşların, çalışanlar için ne kadar güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı kurduğu ve bu ortamı iyileştirme konusunda ne kadar çaba gösterdiği sorgulanır olmaya başlamıştır.

Çalışma ortamları, faaliyet gösterilen sektörden ya da kullanılan veya üretilen maddelerden kaynaklanan çok sayıda sağlık ve güvenlik riskleri oluşturmaktadır. Günlük yaşamın hemen hemen üçte birinin geçirildiği çalışma ortamlarının daha sağlıklı ve güvenli olması için alınması gereken önlemler konusunda çalışanlar kadar yöneticilerin de sorumlulukları bulunmaktadır.

Firmalarda OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını kurmak ve bu sistemin sürdürülebilir olmasını sağlamak amacı ile, TURCERT belgelendirme kuruluşu, belgelendirme çalışmaları yanında, danışmanlık ve eğitim hizmetleri de vermektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda verdiği eğitimler şu programlardan oluşmaktadır:

 • OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme ve Derecelendirme Eğitimi
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi
 • Yangın Eğitimi
 • Acil Durumlar ve Müdahale Eğitimi

Bunların içinden OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, firmaların rekabet güçlerini artırabilmeleri için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmelerini sağlamak amacı ile verilmektedir. Bu eğitim ayrıca, bu sistemin dayandığı temelleri açıklamak, iş sağlığı ve güvenliği tanımları hakkında bilgi vermek ve standardın temel kavramlarını anlatmak amacı ile verilmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşunun verdiği OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’nin kapsamı şu şekildedir:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve uygulamalarının tarihçesi
 • TS 18001 standardının tanıtımı
 • İş sağlığı ve güvenliği politikası
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tanımlar
 • Planlama
 • Uygulama ve çalıştırma
 • Kontrol ve düzeltici faaliyetler
 • Yönetimin gözden geçirmesi
 • Örnek çalışmalar

OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, genel olarak iki gün sürmektedir. Ayrıca bu eğitimlere katılmak zorunludur. Eğitim tamamlandığında, başarılı görülen katılımcılara başarı sertifikası, diğerlerine katılımcı sertifikası verilmektedir.

Eğitimler, TURCERT belgelendirme kuruluşunun, deneyimli ve uzman eğitmenleri tarafından verilmektedir ve katılımcılar, eğitimler sırasında çok sayıda uygulama yapma imkanı bulmaktadır. Talep edilmesi durumunda bu eğitimler, kuruluşların kendi çalışma ortamlarında da verilmektedir.

OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi konusunda daha fazla bilgi almak ya da bu eğitimin verilmesini sağlamak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli çalışanlarına başvurabilirsiniz.