Bütün kuruluşlar, değişen yasal düzenlemelere ayak uydurmak zorundadır. Bu nedenle OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni iş güçlerini korumak amacı ile, risk yönetimi stratejilerinin bir parçası olarak kabul ederler. Bu sistemin standartları, kuruluşların tutarlı bir şekilde güvenlik ve sağlık risklerini tanımlamalarına ve kontol altında tutumalarına yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda bu standartlar sayesinde kuruluşlar, kaza risklerini düşürmekte ve genel performanslarını artırmaktadır. Bu da güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını teşvik etmektedir.

OHSAS TS 18001 Sistemi, öncelikle iş sağlığı ve güvenliği konusundaki standartları belirlemektedir. Bununla birlikte, kalite ve çevre standartları ile de uyumlu bir standarttır ve bu sistemler kolayca entegre edilebilir. Bu özellikleri ile sistem iş yerindeki üretkenliği ve verimliliği de arttırmaktadır.

Firmalarda OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını kurmak ve bu sistemin sürdürülebilir olmasını sağlamak amacı ile, TURCERT belgelendirme kuruluşu, belgelendirme çalışmaları yanında, danışmanlık ve eğitim hizmetleri de vermektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda verdiği eğitimler şu programlardan oluşmaktadır:

 • OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme ve Derecelendirme Eğitimi
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi
 • Yangın Eğitimi
 • Acil Durumlar ve Müdahale Eğitimi

Bu eğitimlerin içinden Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi, 2013 yılında yürürlüğe giren Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca verilmektedir. Bu yönetmeliğe göre, işverenlerin, patlamadan korunma dokümanını hazırlamaları bir zorunluluktur. Firmalar bu gerekliliği yerine getirmek için, patlamadan korunma dokümanı hazırlayacaklar ve içeriği hakkında çalışanları bilgilendireceklerdir. Eğitim, bu dokümanın nasıl hazırlanacağını kapsamaktadır.

TURCERT belgelendirme kuruluşunun verdiği Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi’nin kapsamı şu şekildedir:

 • Yanma kimyası
 • Patlamanın dinamiği ve türleri
 • Patlayıcı ortamların sınıflandırılması
 • Gaz grupları ve yüzey sıcaklıkları
 • Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar
 • Patlama şiddetinin hesaplanması
 • Örnek hesaplama çalışması
 • Patlamadan korunma dokümanı içeriği
 • Örnek çalışmalar

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi, genel olarak iki gün sürmektedir. Bu eğitime katılacak kişilerin daha önce OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’ni almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca bu eğitimlere katılmak zorunludur. Eğitim tamamlandığında, başarılı görülen katılımcılara başarı sertifikası, diğerlerine katılımcı sertifikası verilmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşunun, konularında deneyimli ve uzman eğitmenleri tarafından verilen bu eğitimler sırasında, katılımcılar çok sayıda uygulama yapma imkanı bulmaktadır. Talep edilmesi durumunda bu eğitimler, kuruluşların kendi çalışma ortamlarında da verilmektedir.

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi konusunda daha fazla bilgi almak ya da bu eğitimin verilmesini sağlamak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli çalışanlarına başvurabilirsiniz.