OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi serisinde iki temel standart bulunmaktadır:

 • OHSAS TS 18001 standardı, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki spesifikasyonların açıklandığı standarttır ve değerlendirme ve belgelendirme amacı ile kullanılmaktadır.
 • OHSAS TS 18002 standardı, OHSAS TS 18001 standardının uygulama rehberi niteliğindedir.

OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, proaktif bir yaklaşımla, olası tehlikelerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını amaçlamaktadır. Bu standart, genel olarak yasal düzenlemeler ile paralellik gösterir.

Bu sistemin kurulabilmesi için, kuruluşun büyüklüğünün veya hangi sektörde faaliyet gösterdiğinin bir önemi yoktur. Çalışanlar, müşteriler ve toplum için sağlık ve güvenlikle ilgili riskleri düşürmek veya en aza indirmek üzere ciddi bir program uygulamak isteyen her kuruluş, OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurabilir ve yönetebilir.

Firmalarda OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını kurmak ve bu sistemin sürdürülebilir olmasını sağlamak amacı ile, TURCERT belgelendirme kuruluşu, belgelendirme çalışmaları yanında, danışmanlık ve eğitim hizmetleri de vermektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda verdiği eğitimler şu programlardan oluşmaktadır:

 • OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme ve Derecelendirme Eğitimi
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi
 • Yangın Eğitimi
 • Acil Durumlar ve Müdahale Eğitimi

Bu eğitimlerin içinden Yangın Eğitimi, işyerinde çıkabilecek yangınlarda yöneticilerin ve çalışanların hızlı ve doğru karar vermesini sağlayacak verilerin toplanması, çalışma planının hazırlanması, can ve malı güvenliği için gerekli önlemlerin alınması, hasar tespit, acil müdahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesi amacı ile verilmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşunun verdiği Yangın Eğitimi’nin kapsamı şu şekildedir:

 • Yangın teorisi
 • Yanıcı madde sınıfları ve özellikleri
 • Yangının sınıfları
 • Yangını söndürme teknikleri
 • Yangının sınıfına göre kullanılacak söndürücüler
 • Şematik olarak yangını söndürme teknikleri
 • Çalıanların acil durumlarda mutlaka bilmesi gereken konular
 • Yangını ilk gören personel tarafından yapılacak işlemler
 • Acil durum ekipleri
 • Örnek çalışmalar

Yangın Eğitimi, genel olarak iki gün sürmektedir. Bu eğitime katılacak kişilerin daha önce OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’ni almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca bu eğitimlere katılmak zorunludur. Eğitim tamamlandığında, başarılı görülen katılımcılara başarı sertifikası, diğerlerine katılımcı sertifikası verilmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşunun, konularında deneyimli ve uzman eğitmenleri tarafından verilen bu eğitimler sırasında, katılımcılar çok sayıda uygulama yapma imkanı bulmaktadır. Talep edilmesi durumunda bu eğitimler, kuruluşların kendi çalışma ortamlarında da verilmektedir.

Yangın Eğitimi konusunda daha fazla bilgi almak ya da bu eğitimin verilmesini sağlamak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli çalışanlarına başvurabilirsiniz.