Kalite Yönetim Sistemi’nin, süreçlerin iyileştirilmesi yöntemi ile, firma içinde yetki ve sorumlulukların dağılımında, etkin bir yönetim sağlanmasında, sorunların daha hızlı çözülmesinde, müşteri memnuniyetinin ve sadakatinin yükselmesinde, müşteri beklentilerine uygun ürün tasarımında, firma verimliliğinin yükselmesinde, rekabet avantajı elde edilmesinde, firmanın piyasa imajının güçlenmesinde ve daha birçok noktada firmaya sağladığı yararlar küçümsenemez.

Mal veya hizmet üretiminde müşteri beklentilerini gözeten, bu konuda tutarlı olmak isteyen, müşterilerle aynı dili konuşmaktan yana olan, pazarda rakiplerinin önünde geçmek ve büyümek isteyen ve uluslararası ticaret yapmak isteyen her firmanın Kalite Yönetim Sistemi’ni kurmaya ve kurulan sistemi canlı tutmaya ihtiyacı vardır.

ISO 9000 Kalite Sistem standartlarını meydana getiren üç temel standart bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

 • TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri - Temel Esaslar, Terimler ve Tarifler
 • TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar
 • TS EN ISO 9004 Kalite Yönetim Sistemleri - Performans İyileştirmeleri İçin Kılavuz

Bu temel kalite standartlarını firmalarda kurmak ve bu standartların sürekli uygulanabilir olmasını sağlamak amacı ile, TURCERT belgelendirme kuruluşu, firmalara danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun Kalite Yönetim Sistemi konusunda verdiği eğitimler şu şekildedir:

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • ISO Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi

Bu eğitimlerden ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi, firmada sistem kuruluşu sırasında hazırlanması gereken Kalite Politikası, Kalite Hedefleri, Kalite El Kitabı, kalite standartlarının öngördüğü prosedürler, süreçlerin etkin planlanması, uygulanması ve denetlenmesini sağlayacak uygulama talimatları ve bunlara benzer dokümanların hazırlanma yöntemlerini açıklamak amacı ile verilmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşunun verdiği ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi’nin içeriğinde şu konular bulunmaktadır:

 • Kalite Yönetim Sistemleri’nin doküman yapısı
 • Kalite Yönetim Sistemi ve dokümantasyon için ön hazırlıklar
 • Süreç yaklaşımı ve nereden başlanacağı
 • Seviyelerine göre dokümantasyon tanımları ve hazırlanması için izlenecek yöntem
 • Kalite El Kitabı ve prosedür yazma kuralları
 • Süreçler, uygulama talimatları, çizelgeler, formlar ve benzeri destek dokümanların hazırlanma yöntemleri
 • Örnek çalışmalar

Bu eğitime katılacak olan katılımcıların, daha önce ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’ni almış olmaları gerekmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi, genelde iki gün sürmektedir ve bu eğitimlere devam etmek zorunludur. Eğitim tamamlandığında, başarılı bulunan katılımcılara sertifika verilmektedir.

Eğitimler, TURCERT belgelendirme kuruluşunun, ISO 9001 Başdenetçi ünvanına sahip eğitmenleri tarafından verilmektedir ve katılımcılar eğitim sırasında birçok örnek uygulama yapma imkanı bulmaktadır. Talep edilmesi durumunda bu eğitimler, firmaların kendi ofislerinde de verilmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi konusunda daha fazla bilgi almak ya da bu eğitimin verilmesini sağlamak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli çalışanlarına başvurabilirsiniz.