ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartlarının bütün gereklilikleri genel niteliktedir. Bu standartlar ISO tarafından belirlenirken, bu sistemi kurmak isteyen kuruluşların büyüklüklerine, tiplerine ve faaliyet gösterdikleri ürün veya hizmet sektörüne bakılmaksızın, bütün kuruluşlara uygulanabilir olması hedeflenmiştir.

Ama önemli olan bu sistemi kurmak değil, sürekli canlı tutabilmektir. Zaten bu sistemi kuran ve ISO 9001 Belgesi alan kuruluşlar, belgelendirme kuruluşları tarafından her yıl bu amaçla denetlenmektedir.

ISO 9000 Kalite Sistem standartları temel olarak şu üç standarttan meydana gelmektedir:

 • TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri - Temel Esaslar, Terimler ve Tarifler
 • TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar
 • TS EN ISO 9004 Kalite Yönetim Sistemleri - Performans İyileştirmeleri İçin Kılavuz

Firmalarda ISO 9000 Kalite Sistem standartlarını kurmak ve bu standartların sürdürülebilir olmasını sağlamak amacı ile, TURCERT belgelendirme kuruluşu, hem danışmanlık hem de eğitim çalışmaları ile faaliyet göstermektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun Kalite Yönetim Sistemi konusunda verdiği eğitimler şu programlardan oluşmaktadır:

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • ISO Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi

Bunlardan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi, firmada kuruluş içi kalite denetimleri yapacak görevlilerin eğitilmesi amacı ile verilmektedir. Kuruluş içi denetimler, Kalite Yönetim Sistemi standartlarının, firma tarafından kurulan Kalite Yönetim Sistemi standarlarına uyup uymadığını, bu standartların etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sistemin sürdürülebilir olup olmadığını denetlemek için yapılmaktadır.

TURCERT belgelendirme kuruluşunun verdiği ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi içeriği şu başlıklardan oluşmaktadır:

 • Kalite Yönetim Sistemi’nin standartlarının tanıtımı
 • Bu standartların denetim görevlisi gözüyle yorumlanması
 • İç denetçilik nedir?
 • İç denetimin aşamaları ve yararları nelerdir?
 • İç denetim çeşitleri
 • İç denetimin planlanması (denetim öncesi hazırlık, ekibin seçimi, denetim sırasında yapılacaklar)
 • İç denetimin tamamlanması, uyumsuzlukların tespit edilmesi ve rapor yazımı
 • İç denetim görevlisinin sorumlulukları
 • Örnek çalışmalar

Bu eğitime katılacak olan katılımcıların, daha önce ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’ni almış olmaları gerekmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi, genelde 2 gün sürmektedir ve bu eğitimlere devam zorunluluğu bulunmaktadır. Eğitim tamamlandığında, başarılı görülen katılımcılara sertifika verilmektedir.

Eğitimler, TURCERT belgelendirme kuruluşunun, ISO 9001 Başdenetçi ünvanına sahip eğitmenleri tarafından verilmektedir ve katılımcılar açısından, eğitimler sırasında çok sayıda uygulama yapma şansı bulunmaktadır.

Talep edilmesi durumunda bu eğitimler, firmaların kendi ofislerinde de verilmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi konusunda daha fazla bilgi almak ya da bu eğitimin verilmesini sağlamak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli çalışanlarına başvurabilirsiniz.