Bugün, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan gelişmeler aynı kulvardaki kuruluşlar arasında amansız bir rekabet oramı yaratmıştır ve bu kuruluşlar her gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışın içindedir. Bu yüzden her sektörde, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün ve hizmet üretimi, gittikçe zor koşullarda sağlanmaktadır.

Bir kuruluş işletmesinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartlarını uyguluyor ise, her şeyden önce o kuruluşta kalite anlayışı yerleşmiş demektir. Bu sayede kuruluşun karlılığı, verimliliği, rekabet gücü ve pazar payı yükselecek, buna karşılık maliyetler düşmüş olacaktır. Müşteri şikayetleri azalacak, ürün iadeleri azalacak ve müşteri memnuniyeti yükselecektir.

Bu noktada Kalite Yönetim Sistemi standartlarını uygulamak isteyen kuruluşların ilk yapması gereken şey, üst yönetim kadrolarına ve bütün çalışanlara gerekli eğitimin verilmesini sağlamak olmalıdır.

ISO 9000 Kalite Sistem standartları temel olarak şu üç standarttan meydana gelmektedir:

 • TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri - Temel Esaslar, Terimler ve Tarifler
 • TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar
 • TS EN ISO 9004 Kalite Yönetim Sistemleri - Performans İyileştirmeleri İçin Kılavuz

Bir taraftan firmalarda ISO 9000 Kalite Sistem standartlarını kurmak için, diğer taraftan bu standartların sürdürülebilir olmasını sağlamak için, TURCERT belgelendirme kuruluşu, hem danışmanlık hem de eğitim çalışmaları ile faaliyet göstermektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun Kalite Yönetim Sistemi konusundaki eğitim programında şu konular bulunmaktadır:

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • ISO Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi

Bugünün rekabet koşullarında yeni müşteri kazanmak kadar mevcut müşterilerin elde tutulması da çok önemlidir. Müşteri sadakatinin korunması için de firmaların sundukları ürün veya hizmetlerin kaliteli olması gerekmektedir. Ama aynı zamanda kaliteli ürünlerin ve hizmetlerin güvenilir ve sürdürülebilir olması gerekmektedir. Kalite Yönetim Sistemi’ni uygulamak, korumak ve geliştirmek kesintisiz bir süreç olmalıdır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi genel olarak, bu standardın temel kavramlarını vermek ve firmada sistem kuruluşu ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak amacı ile verilmektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun verdiği bu eğitimin içeriği şu başlıklardan oluşmaktadır:

 • Türk Standartları Enstitüsü belgelendirme prosedürü
 • Kalite ile ilgili temel kavramlar
 • Kalite gereksinimleri
 • Kalite Yönetim Sistemleri’nin ve belgelendirme çalışmalarının yararları
 • Kalite Yönetim Sistemleri’nde organizasyon yapısı
 • TS EN ISO 9001 serisi standartlarının tanımı
 • TS EN ISO 9001 standart maddelerinin yorumlanması
 • Örnek çalışmalar

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, genelde 2 gün sürmektedir ve bu eğitimlere devam zorunluluğu bulunmaktadır. Eğitim tamamlandığında, başarılı görülen katılımcılara sertifika verilmektedir.

Eğitimler, TURCERT belgelendirme kuruluşunun, ISO 9001 Başdenetçi ünvanına sahip eğitmenleri tarafından verilmektedir ve katılımcılar açısından, eğitimler sırasında çok sayıda uygulama yapma şansı bulunmaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi konusunda daha fazla bilgi almak ya da bu eğitimin verilmesini sağlamak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli çalışanlarına başvurabilirsiniz.