ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin temelinde sekiz kalite standardı bulunmaktadır. Bunlar kısaca şu şekildedir:

 • Müşteri odaklılık
 • Liderlik
 • Çalışanların katılımı
 • Proses yaklaşımı
 • Yönetimde sistem yaklaşımı
 • Sürekli iyileştirme
 • Karar vermede gerçekçi yaklaşım
 • Karşılıklı çıkara dayanan tedarikçi ilişkileri

Bu kalite prensipleri, firmayı performans iyileştirmeye yöneltmek amacı ile üst yönetim tarafından kullanılabilecek prensiplerdir. Bir firma, eğer sistematik ve şeffaf bir şekilde yönetilebilirse, başarılı bir şekilde çalıştırılmış olur. Bir firmanın yönetilmesi, diğer yönetim sistemleri yanında kalite yönetimini de kapsamaktadır.

ISO 9000 Kalite Sistem standartlarını meydana getiren temel standartlar şunlardır:

 • TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri - Temel Esaslar, Terimler ve Tarifler
 • TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar
 • TS EN ISO 9004 Kalite Yönetim Sistemleri - Performans İyileştirmeleri İçin Kılavuz

TURCERT belgelendirme kuruluşu, bir firmada bu temel kalite standartlarını kurmak ve firmanın bu standartlara uygun şekilde yönetilmesini sağlamak amacı ile, firmalara eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun Kalite Yönetim Sistemi kapsamında düzenlediği eğitimler şu şekildedir:

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • ISO Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi

Bu eğitimlerden ISO Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi, Proses Yönetim Sistemi’ni bir bütün olarak tanıtmak amacı ile verilmektedir. Firmalar çok farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor olabilir. Ancak firmaların rekabet güçlerini artırmak için kullanacakları en temel araçlardan biri Proses Yönetimi’dir.

TURCERT belgelendirme kuruluşunun verdiği ISO Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi’nin kapsamında şu konular bulunmaktadır:

 • TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin, proses yaklaşımı ile ele alınması
 • Kalite Yönetim Sistemi süreç tanımlama
 • Süreçlerin sırasının ve birbirleri ile olan etkileşiminin belirlenmesi
 • Süreçlerin çalıştırılması ve denetimlerin sağlanması için kriter ve yöntemler
 • Süreçlerin çalıştırılması için gereken kaynak ve bilgiler
 • Süreçlerin ölçülmesi, ölçüm yöntemleri ve süreçlerin analizi
 • Sürekli iyileştirme çalışmaları
 • Örnek çalışmalar

Bu eğitime katılacak olan katılımcıların, daha önce ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’ni almış olmaları gerekmektedir.

ISO Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi, genelde iki gün sürmektedir ve bu eğitimlere devam etmek zorunludur. Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara sertifika verilmektedir.

Eğitimler, TURCERT belgelendirme kuruluşunun, ISO 9001 Başdenetçi ünvanına sahip eğitmenleri tarafından verilmektedir ve katılımcılar eğitim sırasında birçok örnek uygulama yapma imkanı bulmaktadır. Bunun yanında firmanın talep etmesi durumunda bu eğitimler, firmaların kendi çalışma ortamlarında da verilmektedir.

ISO Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi konusunda daha fazla bilgi almak ya da bu eğitimin verilmesini sağlamak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli çalışanlarına başvurabilirsiniz.