Bir ürünün kalitesi, sadece o ürünün tasarımı veya üretimi ile bağlantılı değildir. Ürünün piyasaya sunulmasınakadar bütün aşamaları ürün kalitesini belirler. Ancak İstatistiksel Proses Kontrol prensipleri, bütün bu aşamalarda kullanılsa da esas olarak üretim aşaması için önemlidir. Bu aşamada elde edilen bilgi akışı ile, çok küçük ölçekli, hatta tek bir tezgahın bulunduğu atölyelerden, büyük ölçekli sanayi tesislerine kadar başarı ile uygulanabilir.

İstatistiksel Proses Kontrol prensipleri, geleneksel kalite kontrolünden farklıdır. Örneğin ürünün karakteristik özelliklerinin şartnameler veya toleranslar ile karşılaştırılması yerine, alınan ölçüler üretim sürecinin doğal değişkenlik sınırları ile karşılaştırılır. Bu sistemde, ürünün boyutları, sertiği ve benzeri karakteristik özellikleri yanında, sıcaklılık, basınç, devir sayısı ve benzeri süreç karakteristik özellikleri de izlenir ve ölçülür. Bu ölçüm değerleri, üretim sürecinin yönü hakkında bilgi verir. Bu şekilde ileride çıkacak sorunlar için erken uyarı sağlanmış olur ve zamanında önlem alınabilir.

İstatistiksel Proses Kontrol prensipleri sayesinde, üretim hatalarının önüne geçilir ve müşteri beklentilerine uygun üretim yapılmış olur. Oysa geleneksel kalite kontrol yöntemlerine göre, muayene sırasında ürün özellikleri şartnameler veya toleranslar ile karşılaştırıldığı için, hata ve ıskartaların olması önlenemez. Eğer süreçler kontrol altında tutululursa, süreçleri zaman içinde geliştirmek ve hatalı ürün miktarını düşürmek mümkündür.

TURCERT belgelendirme kuruluşu, sürekli iyileştirme eğitimleri konusuna da önem vermektedir ve bu konuda çeşitli eğitim programları sunmaktadır. Bu eğitim programlarından birkaçı şu şekildedir:

 • İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi
 • Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi
 • Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
 • Müşteri Memnuniyeti Eğitimi

Verilen bu eğitimlerden, İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi’nin uygunluğunu ve etkinliğini göstermek ve Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesinin hangi noktalarda yapılabileceğini değerlendirmek için gerekli verileri tespit etmek, toplamak ve bunları analiz etmek için kullanılan istatistik tekniklerin tanımlanması amacı ile verilmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşu tarafından verilen İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi’nin başlıca konuları şunlardır:

 • Kalite sistemleri ve kalite kontrol hakkında temel bilgiler
 • İstatistik teknikler neden gereklidir?
 • Temel istatistik kavramlar
 • Yedi temel istatistik teknik (akış şeması, beyin fırtınası, sebep sonuç diyagramı, Pareto analizi, gruplandırma, histogram, fayda maliyet analizi)
 • Prosesin istatistiksel yöntemlerle kontrolü (kontrol şemaları)
 • Veri toplama yöntemleri
 • Numune alma planlama
 • Muayene ve kabul örneklemesi
 • Örnek çalışmalar

Üç günlük bir eğitim olan İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi’nden beklenen yararın elde edilmesi için bu eğitimlere devam etmek zorunludur. Eğitim sonunda, başarılı görülen katılımcılara başarı sertifikası, diğerlerine ise katılımcı sertifikası düzenlenmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşunun eğitmenleri bu konuda da deneyimli ve uzmandırlar ve bu eğitimler sırasında çok sayıda örnek uygulama da gösterilmektedir. İlgili firma eğitimlerin kendi çalışma ortamlarında verilmesini istiyorsa, bu da mümkündür.

İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi konusunda daha geniş bilgi alınmak isteniyorsa veya bu eğitimin verilmesi talep ediliyorsa, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli çalışanları hemen yanınızda olacaklardır.