Problem, bir süreçte izlenen ve görülen performans zayıflığıdır. Hedeflenen sonuçların alınmasını engelleyen veya aksatan, çözümlenmesi gereken durumdur. Tanımlanamayan bir durumun çözülmesi mümkün değildir. O zaman problem çözmenin ilk adımı söz konusu durumu tespit etmektir. Sorun doğru tanımlanmışsa çözümü de kolaydır, ancak hatalı veya eksik tanımlanan bir sorunu çözmek mümkün değildir.

Soun tanımlanırken, ön yargılardan uzak durmalı, çözümü bilinen başka sorunlara benzetilmeye çalışmamalı ve sorunun ortaya çıkmasındaki kusur ve sorumluluklar sorgulanmamalıdır.

Problem çözmek demek, belirli kısıtlar altında, belirli bir amaca ulaştıran alternatif çözümler içinden en uygun olan çözümü ortaya koyan kararı almak demektir. Bu nedenle bir sorunun çözümü, kısıtlara ve amaca göre değişir.

Problem çözme tekniklerinin temel unsurları, veriler, kullanılan teknikler ve sistematik bir yaklaşımdır. Burada önemli konu, seçilecek olan problem çözme tekniğidir.

Problem çözme teknikleri çeşitli açılardan sınıflandırılabilir. Örneğin fikir üretme teknikleri olarak şunlar sayılabilir: beyin fırtınası, altı şapkalı düşünme tekniği, kuvvet / güç alanı analizi, odak grupları. Problem analiz teknikleri olarak ise şunlar sayılabilir: akış diyagramı, sebep sonuç diyagramı (ya da balık kılçığı diyagramı), Pareto analizi, ağaç diyagramı, ilgi / yakınlık diyagramı, yoklama kağıtları. Bir de sürekli geliştirme teknikleri olarak şunlar sayılabilir: PUKÖ döngüsü, 5N1K tekniği.

TURCERT belgelendirme kuruluşu, sürekli iyileştirme eğitimleri konusuna da önem vermektedir ve bu konuda çeşitli eğitim programları sunmaktadır. Bu eğitim programlarından birkaçı şu şekildedir:

 • İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi
 • Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi
 • Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
 • Müşteri Memnuniyeti Eğitimi

Verilen bu eğitimlerden, Problem Çözme Teknikleri Eğitimi, mevcut ürün ve hizmet süreçlerinde kalite ve verimlilik problemlerinin tanımlanması ve çözümlenmesini sağlamak için kullanılan tekniklerin açıklanması amacı ile verilmektedir. Bu eğitimde ayrıca katılımcılara, problemlere nasıl sistematik bir şekilde yaklaşılacakları ve nasıl ekip çalışması yapabilecekleri de aktarılmaktadır.

TURCERT belgelendirme kuruluşu tarafından verilen Problem Çözme Teknikleri Eğitimi’nin başlıca konuları şunlardır:

 • Problemin tanımlanması
 • Yedi klasik istatistik tekniği (akış şeması, beyin fırtınası, sebep sonuç diyagramı, Pareto analizi, gruplandırma, histogram, fayda maliyet analizi)
 • Yedi yeni yönetim tekniğini kullanarak problemin olası sebeplerinin belirlenmesi
 • Sebeplerin değerlendirilmesi ve olası çözümlerin belirlenmesi
 • Çözümlerin analizi, izlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi
 • Yakınlık şeması, ilişkiler şeması, ağaç şeması, proses karar şeması, matris analizi,
 • Nominal grup problem çözme tekniği
 • Örnek çalışmalar

İki günlük bir eğitim olan Problem Çözme Teknikleri Eğitimi’nden beklenen yararın elde edilmesi için bu eğitimlere devam etmek zorunludur. Eğitim sonunda, başarılı görülen katılımcılara başarı sertifikası, diğerlerine ise katılımcı sertifikası düzenlenmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşunun eğitmenleri bu konuda da deneyimli ve uzmandırlar ve bu eğitimler sırasında çok sayıda örnek uygulama da gösterilmektedir. İlgili firma eğitimlerin kendi çalışma ortamlarında verilmesini istiyorsa, bu da mümkündür.

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi konusunda daha geniş bilgi alınmak isteniyorsa veya bu eğitimin verilmesi talep ediliyorsa, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli çalışanları hemen yanınızda olacaklardır.