Toplam Kalite Yönetimi, klasik tanımı ile, müşteri beklentilerini karşılayabilmek için, üretilen mal ve hizmet kalitesinin, sistematik bir yaklaşımla ve bütün çalışanların katılımı ile sağlanmasıdır. Üretim süreçlerinde, çalışanların düşünceleri ve hedefleri kullanılır ve bütün çalışanlar kaliteye dahil edilir. İlk olarak 1926 yılında Henry Ford tarafından yeni bir yönetim biçimi olarak sunulsa da o sıralarda pek rağbet görmemiştir. Ancak bu sistemin bugünkü anlamda ilk kullanımı 1950 yıllarında Japonya’da olmuştur. Japon yöneticiler kaliteyi en küçük iş birimlerine kadar yaymışlar ve bütün çalışanları eğiterek bilinçlenmeyi sağlamışlardır.

Kalite, bir ürün ya da hizmetin, tespit edilen ve ileride ortaya çıkabilecek gereksinimleri karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerinin toplamı olarak ifade edilebilir. Bu tanımdan hareketle, kalite demek müşteri tatmini demektir. Kalite süreçlerle ilgilidir. Uzun dönemli bir yatırım şekli olarak görülebilir. Uzun dönemde bir işi hatasız yapmanın maliyeti, düzeltmek için yapılacak maliyetten daha düşüktür. Kalite, işleri zamanında yapmaktır. Üretimde kusursuzluk anlayışı esastır.

Kalite sayesinde, müşteri memnuniyeti yükselir, pazar payı artar, karlılık yükselir, çalışan memnuniyeti yükselir, maliyetler düşer ve yüksek rekabet gücü yaratılır. Buna karşılık kalitesiz üretim sonucu, müşteri tatminsizliği doğar, pazar payı düşer, kaynak israfı olur, verimsizlik artar, maliyetler yükselir ve çaışanların motivasyonu yok olur.

Toplam Kalite Yönetimi, tüm ilkeleri ile benimsenip uygulanırsa, bu sistemi uygulayan kuruluşlarda büyük bir rekabet gücü ve üstünlük yaratır. Sistemin başlıca ilkeleri şunlardır: müşteri odaklılık, karşılıklı fayda (kazan / kazan prensibi), çalışanların katılımı, liderlik, süreç yönetimi, sürekli iyileştirme, karar vermede gerçekçi yaklaşım ve yönetimde sistem yaklaşımı.

TURCERT belgelendirme kuruluşu, sürekli iyileştirme eğitimleri konusuna da önem vermektedir ve bu konuda çeşitli eğitim programları sunmaktadır. Bu eğitim programlarından birkaçı şu şekildedir:

 • İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi
 • Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi
 • Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
 • Müşteri Memnuniyeti Eğitimi

Verilen bu eğitimlerden, Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi standardı temel kavramları ve sekiz temel prensip yanında, standart maddelerinin yorumlanması ve sistem kurma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak amacı ile verilmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşu tarafından verilen Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi’nin başlıca konuları şunlardır:

 • TSE belgelendirme prosedürü
 • Kalite ile ilgili temel kavramlar
 • Kalite gereksinimleri
 • Kalite yönetim sistemlerinin ve belgelendirmenin faydaları
 • Kalite yönetim sistemlerinde organizasyon yapısı
 • TS EN ISO 9001 serisi standartların tanımı
 • TS EN ISO 9001 standart maddelerinin yorumlanması
 • Örnek çalışmalar

İki günlük bir eğitim olan Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi’nden beklenen yararın elde edilmesi için bu eğitimlere devam etmek zorunludur. Eğitim sonunda, başarılı görülen katılımcılara başarı sertifikası, diğerlerine ise katılımcı sertifikası düzenlenmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşunun eğitmenleri bu konuda da deneyimli ve uzmandırlar ve bu eğitimler sırasında çok sayıda örnek uygulama da gösterilmektedir. İlgili firma eğitimlerin kendi çalışma ortamlarında verilmesini istiyorsa, bu da mümkündür.

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi Eğitimi konusunda daha geniş bilgi alınmak isteniyorsa veya bu eğitimin verilmesi talep ediliyorsa, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli çalışanları hemen yanınızda olacaklardır.