Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2009 yılında, Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) yayınlanmıştır. Çeşitli sektörlerden kullanılan makinaların usulüne uygun şekilde kurulmuş olması, düzenli bakımlarının yapılmış olması ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanılmış olması gerekmektedir. Bu durumda makinalar çalışırken insan sağlığına ve güvenliğine ve duruma göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermemelidir. Söz konusu yönetmelik, bu özellikte olan makinaların, satışa sunulmalarını ve hizmete alınmalarını temin etmek amacı ile,

 • Tasarım ve üretim süreçlerinde uyulması gereken temel güvenlik koşullarını,
 • Takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme süreçlerini, ve
 • Uygunluk değerlendirmesi yapacak olan onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.

Bu yönetmeliğin eklerinden olan Ek 4’te, yönetmeliğin 13. maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan işlemlerden birinin uygulanması gereken makina kategorileri açıklanmıştır. Madde13, makinaların uygunluk değerlendirme işlemleri başlığını taşımaktadır. Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları, uyumlaştırılmış standartlara uygun şekilde üretilen makinalarda, standartların ilgili bütün temel sağlık ve güvenlik kurallarını kapsamaları kaydıyla, üretici firma veya yetkili temsilcisi tarafından yapılması gereken işlemler sayılmıştır.

Bu durumda Ek 4’te açıklanan ve makina kategorileri için CE belgesi almak isteyen işletmeler mutlaka bir onaylanmış kuruluşa başvurmak zorundadır. Söz konusu maddede yer alan birkaç makina kategorisi şu şekildedir:

 • Ahşap, et veya benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için kullanılan çeşitli tiplerde tek veya çok bıçaklı dairesel testereler
 • Ahşap işleme için el ile beslemeli planya tezgahları
 • Ahşap işleme için, mekanik bir birleşik besleme düzeneği olan planya tezgahları
 • Ahşap işlemek için kullanılan el ile beslemeli zıvana tezgahları
 • Ahşap işlemek için kullanılan dikey milli kalıpçı frezeleri
 • Ahşap işlemek için taşınabilir zincirli testereler
 • Metal malzemelerin soğuk işlenmesi için kullanılan presler
 • Plastik kalıplama tezgahları
 • Kauçuk kalıplama tezgahları
 • Yeraltı işlerinde kullanılan lokomotif ve dekoviller ve hidrolik güçle çalışan tavan destekleri
 • Sıkıştırma mekanizmalı çöp kamyonları
 • Sökülebilir mekanik transmisyon ve aktarma düzenekleri ve korumaları
 • Taşıt bakım liftleri
 • Kişilerin varlığını algılamak için kullanılan koruyucu düzenekler
 • Güvenlik işlevlerini sağlamak için kullanılan mantık üniteleri
 • Devrilmeye karşı koruyucu yapılar
 • Düşen nesnelere karşı koruyucu yapılar

Ek 4’te sayılan bütün makina grupları için, CE belgesi almak isteyen işletmeler, öncelikle bir onaylanmış kuruluşa başvurmak zorundadır.

Üzerinde CE işareti bulunmayan ürünlerin Avrupa Birliği pazarlarına girmesi ve tüketicilere sunulması mümkün değildir. Ancak işletmelerin ürünleri üzerine CE işareti koymalarının bir takım uyulması gerekli kuralları bulunmaktadır. Burada temel nokta, ürünlerin tüketiciler için ne kadar risk taşıdığıdır. CE işareti uygulamasını düzenleyen Yeni Yaklaşım Direktifleri’nde uygunluk değerlendirme işlemleri ürünlerin taşıdığı risk derecelerine göre farklı düzenlenmiştir.

Ürün düşük risk taşıyorsa, üretici firma sadece kendi sorumluluğu altında uygunluk beyanı yapabilir ve ürün üzerine CE işareti koyabilir. Ama ürün yüksek risk taşıyorsa, bu ürünlerin bir onaylanmış kuruluş incelemesinden geçmesi gerekmektedir. Onaylanmış kuruluş adı verilen bu kuruluşlar tarafsız ve bağımsız hareket eden ve Avrupa Birliği resmi gazetesinde adı yayımlanmış kuruluşlardır.

İşte yukarıda açıklanan Ek 4 kapsamına giren makina gruplarının, öncelikle böyle bir kuruluş tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulması şarttır. Bu kuruluşun test, muayene ve değerlendirmesi sonrası üretici firmalar ürünleri üzerine CE işareti koyabilirler.

TÜRCERT, çok sayıda laboratuvar hizmetleri kapsamında EK 4 CE belgelendirme hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli hizmet almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Laboratuvar hizmetleri kapsamında verilen EK 4 CE belgelendirme hizmetleri yanı sıra TÜRCERT, başka hizmetler de vermektedir.