Το περιβάλλον επηρεάζει όχι μόνο τις πολιτικές και οικονομικές πτυχές αλλά και τις επιχειρηματικές διαδικασίες των εταιρειών όσον αφορά τις κοινωνικές διαστάσεις, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και τους κινδύνους. Επειδή η προστασία του περιβάλλοντος στις σημερινές συνθήκες είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα.

Διαχείριση αποβλήτων, Μείωση της σπατάλης των πόρων, σύμφωνα με την κατάταξη χαρακτηριστικά, συλλογή, η ενδιάμεση αποθήκευση προσωρινά την αποθήκευση, την ανάκτηση, των μεταφορών, έναν τύπο διαχείρισης που περιλαμβάνει ελέγχους και παρόμοιες επιχειρήσεις μετά τη διαδικασία καταστροφής και διάθεσης.

Προκειμένου να γίνει υγιής η διαχείριση των αποβλήτων, πρέπει να εφαρμοστούν ορισμένα βήματα. Κατ 'αρχάς, να καθοριστεί μια υπεύθυνη, θα είναι ο ορισμός των αποβλήτων, που αφορούν τους εργαζόμενους να εκπαιδευτούν, θα δημιουργηθούν χώροι αποθήκευσης προσωρινή αποβλήτων, το βάρος και να κάνετε προ-επεξεργασία όσον αφορά το κόστος, την καταστροφή, τέλος, τα απόβλητα ή διαδικασία υποβολής ανακύκλωσης που πρέπει να γίνουν. Εν τω μεταξύ, είναι απαραίτητο να τηρούνται τακτικές καταγραφές όλων αυτών των βημάτων.

Προκειμένου να τεθεί το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης TS EN ISO 14001 στις εγκαταστάσεις και να εξασφαλιστεί η συνέχιση των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού του συστήματος, Οργανισμός πιστοποίησης TURCERTΕκτός από τις μελέτες πιστοποίησης, δραστηριοποιείται τόσο σε συμβουλευτικές δραστηριότητες όσο και σε δραστηριότητες κατάρτισης. Η εκπαίδευση που παρέχεται από τον οργανισμό πιστοποίησης TURCERT για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αποτελείται από τα ακόλουθα προγράμματα:

 • Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης TS EN ISO 14001 Βασική εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση τεκμηρίωσης συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Εκπαίδευση Εσωτερικού Ελέγχου
 • Εκπαίδευση για την εκτίμηση περιβαλλοντικών κινδύνων
 • Εκπαίδευση διαχείρισης αποβλήτων
 • Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι και Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης - Εκπαίδευση Παρέμβασης
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ειδικών

Από αυτά τα προγράμματα Εκπαίδευση διαχείρισης αποβλήτωνΕταιρεία στο πλαίσιο των κανονισμών των αποβλήτων που παράγονται κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων παραγωγής, πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται, τι επιφέρει η νέα νομοθεσία και να δοθεί στις επιχειρήσεις με στόχο να αποκαλύψουν τις ευθύνες τους στο θέμα αυτό.

Εκείνοι που θα συμμετάσχουν σε αυτήν την εκπαίδευση θα πρέπει να έχουν λάβει τη βασική εκπαίδευση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης TS EN ISO 14001. Το περιεχόμενο της Κατάρτισης Διαχείρισης Αποβλήτων που παρέχεται από τον οργανισμό πιστοποίησης TURCERT αποτελείται από τα ακόλουθα θέματα:

 • τη διαχείριση των αποβλήτων στην Τουρκία
 • Το 2872 αριθμούσε το Περιβαλλοντικό Δίκαιο και τη χρήση του καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα απόβλητα
 • Ταξινόμηση επικίνδυνων αποβλήτων
 • Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων από την παραγωγή έως τη διάθεση
 • Μέθοδοι διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων (ανάκτηση, αποτέφρωση, συναποτέφρωση, υγειονομική ταφή και παρόμοιες μέθοδοι)
 • Συλλογή, σχεδιασμός και παρακολούθηση αποβλήτων
 • Κανονισμοί ελέγχου αποβλήτων
 • Εφαρμογές συστήματος δήλωσης απορριμμάτων
 • Νομικές αρμοδιότητες θεσμικών οργάνων και οργανισμών
 • Μελέτες περιπτώσεων

Εκπαίδευση διαχείρισης αποβλήτωνΣυνήθως ολοκληρώνεται σε δύο ημέρες και είναι επιτακτική η συνέχιση αυτών των εκπαιδεύσεων. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι επιτυχημένοι συμμετέχοντες πιστοποιούνται.

Οι εκπαιδεύσεις παρέχονται από το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό του φορέα πιστοποίησης TURCERT και υπάρχει η ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να έχουν μεγάλο αριθμό αιτήσεων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Εάν είναι επιθυμητό, ​​αυτές οι εκπαιδεύσεις παρέχονται στα ίδια εργασιακά περιβάλλοντα της εταιρείας.

Οι έμπειροι διευθυντές και το προσωπικό του οργανισμού πιστοποίησης TURCERT είναι πάντοτε μαζί σας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Εκπαίδευση Διαχείρισης Αποβλήτων ή για να παρέχετε αυτή την εκπαίδευση.