Συγκεκριμένα, οι εταιρείες παραγωγής αποβλήτων πρέπει να ακολουθούν μια προσέγγιση που περιλαμβάνει όλους τους δακτυλίους της αλυσίδας, από τη διαχείριση του περιβάλλοντος έως τη διαχείριση προϊόντων, από την εφοδιαστική στην κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών, από τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων. Αυτό ισχύει και για τις περιβαλλοντικές πολιτικές που ακολουθούν οι προμηθευτές.

Οι περιβαλλοντικοί υπάλληλοι έχουν επίσης πολλή δουλειά. Οι περιβαλλοντικοί υπάλληλοι ενδέχεται να είναι υπεύθυνοι για τη ρύπανση του περιβάλλοντος ή ρύπανση του περιβάλλοντος οι οποίοι είναι σε θέση να δημιουργούν και να αξιολογούν εάν οι δραστηριότητες των εγκαταστάσεων που υπόκεινται σε έλεγχο σύμφωνα με τον Περιβαλλοντικό Νόμο και τους νομοθετικούς κανονισμούς συμμορφώνονται με αυτούς τους νομικούς κανονισμούς, εάν τα ληφθέντα μέτρα είναι επαρκή ή έχουν εφαρμοστεί αποτελεσματικά.

Προκειμένου να τεθεί το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης TS EN ISO 14001 στις εγκαταστάσεις και να εξασφαλιστεί η συνέχιση των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού του συστήματος, Οργανισμός πιστοποίησης TURCERTΕκτός από τις μελέτες πιστοποίησης, δραστηριοποιείται τόσο σε συμβουλευτικές δραστηριότητες όσο και σε δραστηριότητες κατάρτισης. Η εκπαίδευση που παρέχεται από τον οργανισμό πιστοποίησης TURCERT για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αποτελείται από τα ακόλουθα προγράμματα:

 • Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης TS EN ISO 14001 Βασική εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση τεκμηρίωσης συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Εκπαίδευση Εσωτερικού Ελέγχου
 • Εκπαίδευση για την εκτίμηση περιβαλλοντικών κινδύνων
 • Εκπαίδευση διαχείρισης αποβλήτων
 • Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι και Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης - Εκπαίδευση Παρέμβασης
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ειδικών

Από αυτά τα προγράμματα Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΕιδικώνΔραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση και περιβαλλοντική νομοθεσία και ως εκ τούτου υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με τους κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τον παρόντα νόμο, οι εγκαταστάσεις που προβλέπονται για το σκοπό της εκπαίδευσης των περιβαλλοντικών επαγγελματίες ή περιβαλλοντικές αξιωματικούς. Αυτοί οι άνθρωποι που συμμορφώνεται με τους κανονισμούς αυτού του τύπου δραστηριότητας, οι άνθρωποι να αξιολογηθεί κατά πόσον εφαρμόζονται αποτελεσματικά εάν τα μέτρα που έχουν ληφθεί. επιστρέφει την εκπλήρωση αυτών των καθηκόντων από τη διοργάνωση προγραμμάτων ελέγχου σε αυτούς τους ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια.

Εκείνοι που θα συμμετάσχουν σε αυτήν την εκπαίδευση θα πρέπει να έχουν λάβει τη βασική εκπαίδευση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης TS EN ISO 14001. Ο οργανισμός πιστοποίησης TURCERT Περιβαλλοντολόγος Το περιεχόμενο της Κατάρτισης αποτελείται από τα ακόλουθα θέματα:

 • Περιβαλλοντική νομοθεσία, νόμοι, κανονισμοί και ανακοινώσεις
 • Περιβαλλοντολόγος και Εταιρίες Περιβαλλοντικής Συμβουλευτικής
 • Άδειες και άδειες που πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με το περιβαλλοντικό δίκαιο
 • Ρύπανση και έλεγχος του περιβάλλοντος
 • Δειγματοληψία ύδατος και λυμάτων
 • Ιδιότητες των λυμάτων και αρχές οικιακής και βιομηχανικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
 • Προηγμένες τεχνολογίες επεξεργασίας στο νερό και στην επεξεργασία λυμάτων
 • Διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων
 • Ατμοσφαιρική ρύπανση και έλεγχος
 • Ηχητική ρύπανση και έλεγχος
 • Ρύπανση και έλεγχος του εδάφους
 • Διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων
 • Μελέτες περιπτώσεων

Η κατάρτιση περιβαλλοντικών ειδικών γενικά ολοκληρώνεται εντός δύο ημερών και είναι υποχρεωτική η συνέχιση αυτών των εκπαιδεύσεων. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι επιτυχημένοι συμμετέχοντες πιστοποιούνται.

Οι εκπαιδεύσεις παρέχονται από το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό του φορέα πιστοποίησης TURCERT και υπάρχει η ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να έχουν μεγάλο αριθμό αιτήσεων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Εάν είναι επιθυμητό, ​​αυτές οι εκπαιδεύσεις παρέχονται στα ίδια εργασιακά περιβάλλοντα της εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή εκπαίδευση για την Εκπαίδευση Περιβαλλοντικών Ειδικών, οι έμπειροι διευθυντές και οι υπάλληλοι του οργανισμού πιστοποίησης TURCERT είναι πάντα εκεί για εσάς.