Η ίδρυση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στις εταιρείες είναι μια μακρά διαδικασία. Επομένως, δεν είναι σωστό να ξεκινήσετε χωρίς ανιχνεύσιμο σχέδιο εργασίας. Πριν από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος, θα πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια οι δραστηριότητες που πρέπει να διεξαχθούν, πότε και πότε ξεκινούν οι εργασίες αυτές, πόσο χρόνο θα ολοκληρωθεί η εργασία, ποιοι θα συμμετάσχουν και ότι θα πρέπει να καθοριστούν παρόμοια σημεία.

Στα επόμενα βήματα, σε ποια από τις δραστηριότητες που επηρεάζουν το περιβάλλον, τις δραστηριότητες αυτές, οι οποίες είναι παράγοντες ό, τι το επηρεάζει, πώς να προβεί σε αξιολόγηση του κινδύνου των δραστηριοτήτων που επηρεάζουν το περιβάλλον, αυτό που θα πρέπει να γίνει για να μειωθούν αυτοί οι κίνδυνοι, πώς να ελέγξει τα μέτρα που έχουν ληφθεί και θα καθοριστεί το πώς να προετοιμάσει σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Στο τέλος αυτών των βημάτων Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης γενικές γραμμές. Αυτό θα ακολουθηθεί από μελέτες τεκμηρίωσης και τη φάση υλοποίησης του συστήματος.

Προκειμένου να θεσπιστούν τα πρότυπα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης TS EN ISO 14001 και να διασφαλιστεί ότι αυτά τα πρότυπα είναι βιώσιμα, Οργανισμός πιστοποίησης TURCERTΕκτός από τις μελέτες πιστοποίησης, δραστηριοποιείται τόσο σε συμβουλευτικές δραστηριότητες όσο και σε δραστηριότητες κατάρτισης. Τα θέματα εκπαίδευσης που δόθηκαν από τον οργανισμό πιστοποίησης TURCERT σχετικά με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι:

 • Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης TS EN ISO 14001 Βασική εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση τεκμηρίωσης συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Εκπαίδευση Εσωτερικού Ελέγχου
 • Εκπαίδευση για την εκτίμηση περιβαλλοντικών κινδύνων
 • Εκπαίδευση διαχείρισης αποβλήτων
 • Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι και Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης - Εκπαίδευση Παρέμβασης
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ειδικών

τους Εκπαίδευση τεκμηρίωσης συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισηςΓια να παρασκευαστεί κατά τη διάρκεια των συστημάτων του οργανισμού, η περιβαλλοντική πολιτική και τους περιβαλλοντικούς στόχους, Περιβαλλοντική Handbook, το πρότυπο που προβλέπεται από τις διαδικασίες, σχέδια αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, περιβαλλοντικές πτυχές και επιπτώσεις του πίνακα, ο σχεδιασμός της διαδικασίας, την επανεξέταση της ζωής και να αποδείξει τις οδηγίες εφαρμογής και μεθόδους παρασκευής έγγραφα που είναι παρόμοια αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι ο στόχος ελέγχου της παρέχονται. εγγράφων της Εταιρείας που απαιτείται από τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων του οργανισμού, το μέγεθος, αν και αυτή η διαδικασία είναι περίπλοκη και η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των διαδικασιών και των χαρακτηριστικών θα ποικίλει ανάλογα με τα προσόντα των εργαζομένων.

Εκείνοι που θα συμμετάσχουν σε αυτήν την εκπαίδευση θα πρέπει να έχουν λάβει τη βασική εκπαίδευση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης TS EN ISO 14001. Το περιεχόμενο της τεκμηρίωσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που παρέχεται από τον οργανισμό πιστοποίησης TURCERT αποτελείται από τα ακόλουθα θέματα:

 • Δομή εγγράφων των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Περιβαλλοντικό Εγχειρίδιο
 • διαδικασίες
 • Σχέδια δράσης έκτακτης ανάγκης
 • Πίνακας περιβαλλοντικών διαστάσεων και αποτελεσμάτων
 • Οδηγίες, έντυπα, διαγράμματα και παρόμοια έγγραφα υποστήριξης
 • Μελέτες περιπτώσεων

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Η τεκμηρίωση είναι ένα καθημερινό πρόγραμμα του 2 και είναι υποχρεωτικό να συνεχιστεί η εκπαίδευση. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι επιτυχημένοι συμμετέχοντες πιστοποιούνται.

Οι εκπαιδεύσεις δίνονται από έμπειρους και έμπειρους εκπαιδευτές του οργανισμού πιστοποίησης TURCERT και οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν πολλές εφαρμογές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Κατόπιν αιτήματος, αυτά τα προγράμματα εκπαίδευσης παρέχονται στα δικά τους περιβάλλοντα εργασίας.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους έμπειρους υπαλλήλους του οργανισμού πιστοποίησης TURCERT για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες ή να παρέχετε αυτήν την εκπαίδευση στην Εκπαίδευση τεκμηρίωσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.