Το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001 έχει πρότυπα που είναι κατάλληλα για όλους τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, στον τομέα της κατασκευής ή στον τομέα των υπηρεσιών, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης και μεγέθους. Ωστόσο, υπάρχει άμεση ανησυχία για οργανισμούς με νομικές υποχρεώσεις για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και για δραστηριότητες υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Αν όλοι οι οργανισμοί του κλάδου του κλάδου στον κόσμο συμφωνούν με τα πρότυπα αυτού του συστήματος, εκτιμάται ότι το 60 θα καλύπτεται από την ενέργεια που χρησιμοποιείται στον κόσμο.

Δεν είναι δυνατό οι οργανισμοί να ελέγχουν τις κρατικές ενεργειακές πολιτικές, τις τιμές της ενέργειας ή την παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο, είναι πάντοτε δυνατό να ελέγχουν την κατανάλωση ενέργειας αναπτύσσοντας νέες μεθόδους. Εάν οι οργανώσεις χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους ενεργειακούς πόρους και αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση, το ενεργειακό κόστος και η κατανάλωση θα μειωθούν, γεγονός που θα αποφέρει σημαντικά κέρδη. Για να γίνει αυτό, οι οργανισμοί πρέπει να θέσουν ενεργειακούς στόχους όσον αφορά τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ή τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Οργανισμός πιστοποίησης TURCERTΗ Εταιρεία δίνει επίσης σημασία στο θέμα του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας και παρέχει επίσης συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες, καθώς και μελέτες πιστοποίησης. Τα μαθήματα κατάρτισης του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας του οργανισμού πιστοποίησης TURCERT συνοψίζονται ως εξής:

 • Σύστημα διαχείρισης ενέργειας TS EN 50001 Βασική εκπαίδευση
 • TS EN 50001 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας Εκπαίδευση Εσωτερικής Επιθεώρησης
 • TS EN 50001 Εκπαίδευση τεκμηρίωσης συστήματος διαχείρισης ενέργειας

Από αυτές τις προπονήσεις, TS EN 50001 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας Εκπαίδευση Εσωτερικής Επιθεώρησηςπροβλέπεται για την κατάρτιση εσωτερικών επιθεωρητών για την εποπτεία της ορθής διαχείρισης του συστήματος. Το πρότυπο ISO 50001 απαιτεί από την εταιρεία να διενεργεί εσωτερικούς ελέγχους για να διαπιστώσει εάν η εταιρεία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ή όχι και να καθορίσει εάν εφαρμόζονται οι πρότυπες ρήτρες και εάν διατηρείται το σύστημα.

Τα κύρια θέματα της Εκπαίδευσης Εσωτερικής Επιθεώρησης TS EN 50001 για την Ενεργειακή Διαχείρηση που παρέχεται από τον οργανισμό πιστοποίησης TURCERT είναι τα εξής:

 • Ερμηνεία των τυποποιημένων στοιχείων TS EN ISO 50001 στα μάτια του ερευνητή
 • Ορισμός του προτύπου TS EN ISO 50001
 • Τύποι εξέτασης
 • Τα οφέλη της εξέτασης
 • Διαχείριση διαχείρισης
 • Προγραμματισμός του ελέγχου
 • Προετοιμασία ερωτηματολογίων
 • Ολοκλήρωση της έκθεσης και σύνταξη έκθεσης
 • Ελεγκτικές αρμοδιότητες
 • Μελέτες περιπτώσεων

Είναι υποχρεωτική η συνέχιση αυτών των εκπαιδεύσεων προκειμένου να αποκτηθεί το αναμενόμενο όφελος από την κατάρτιση εσωτερικού ελέγχου Audit TS EN 50001, η οποία αποτελεί διήμερη εκπαίδευση. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες σε αυτή την εκπαίδευση πρέπει να έχουν λάβει τη βασική εκπαίδευση TS EN 50001 Energy Management System. Στο τέλος της εκπαίδευσης, το πιστοποιητικό επιτυχίας δίνεται στους επιτυχείς συμμετέχοντες και το πιστοποιητικό συμμετοχής δίνεται στους άλλους.

Οι εκπαιδευτές του οργανισμού πιστοποίησης TURCERT είναι επίσης έμπειροι και εξειδικευμένοι σε αυτόν τον τομέα και παρουσιάζονται πολλά παραδείγματα κατά τη διάρκεια αυτών των εκπαιδεύσεων. Αυτό είναι επίσης δυνατό εάν η εταιρεία απαιτεί κατάρτιση στο εργασιακό περιβάλλον.

TS EN 50001 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας Εάν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εκπαίδευση Εσωτερικού Ελέγχου ή εάν θέλετε να δώσετε αυτήν την εκπαίδευση, έμπειροι υπάλληλοι του οργανισμού πιστοποίησης TURCERT θα είναι μαζί σας αμέσως.