Η δήλωση της BRC αποτελείται από τα αρχικά της British Consortium Retail. Το πρότυπο αυτό, το οποίο δημοσιεύθηκε στο 1998 ως το Τεχνικό Πρότυπο για τα τρόφιμα BRC, υιοθετήθηκε από εταιρείες που προσέφεραν πρώτα προϊόντα στους λιανοπωλητές του Ηνωμένου Βασιλείου, ακολουθούμενες από εταιρείες παγκόσμιας κλάσης προμηθευτών τροφίμων.

Πριν από την καθιέρωση αυτού του προτύπου στην εταιρεία, προβλέπεται η σύσταση και η διαχείριση του συστήματος HACCP στην επιχείρηση καθώς και η ύπαρξη ενός τεκμηριωμένου και αποτελεσματικά διαχειριζόμενου συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

Εκτός από αυτές τις δύο βασικές προϋποθέσεις, η εταιρεία έχει υιοθετήσει περιβαλλοντικά πρότυπα, συστήματα ελέγχου προϊόντων και διαχείρισης της διαδικασίας, έχοντας έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό και κατάρτιση σε θέματα υγιεινής των εργαζομένων.

Προκειμένου να εφαρμοστούν τα πρότυπα του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων TS EN ISO 22000 σε εταιρείες παραγωγής τροφίμων και να εξασφαλιστεί η συνέχεια της εφαρμογής, Οργανισμός πιστοποίησης TURCERTΕκτός από τις μελέτες πιστοποίησης, παρέχει επίσης συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Τα εκπαιδευτικά θέματα του οργανισμού πιστοποίησης TURCERT σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων TS EN ISO 22000 έχουν ως εξής:

 • TS EN ISO 22000 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων Βασική εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση για την τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων
 • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων Εκπαίδευση Εσωτερικού Ελέγχου
 • FSSC 22000 Κατάρτιση συστήματος ασφάλειας τροφίμων
 • BRC - Βασική εκπαίδευση βασικών προτύπων για τα τρόφιμα
 • TS 13027 Εκπαίδευση Υγιεινής και Αποχέτευσης στις Εγκαταστάσεις Παραγωγής Τροφίμων
 • TS EN ISO ISO 22004 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, Οδηγίες για την εφαρμογή του ISO 22000
 • Εκπαίδευση πρακτικής ISO 22000

Από αυτές τις προπονήσεις, BRC - Βασική εκπαίδευση βασικών προτύπων για τα τρόφιμαΤο πρότυπο BRC (British Retail Consortium) ή το νέο όνομα του Παγκόσμιου Προτύπου για την Ασφάλεια των Τροφίμων (Παγκόσμιο Πρότυπο για την Ασφάλεια των Τροφίμων) παρέχεται προκειμένου να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των εταιρειών τροφίμων.

Τα βασικά θέματα της βασικής εκπαίδευσης BRC - Food Global Basic Basic που παρέχεται από τον οργανισμό πιστοποίησης TURCERT είναι:

 • Τι είναι το σύστημα BRC;
 • Επισκόπηση συστήματος BRC
 • Όροι και ορισμοί
 • Σύστημα HACCP
 • Σχέδιο HACCP
 • Περιεχόμενο του τεχνικού προτύπου της BRC
 • Εγγραφή και σύστημα τεκμηρίωσης BRC
 • Προδιαγραφές εργοστασιακής υποδομής
 • Έλεγχος διαδικασίας
 • Έλεγχος προϊόντων και προσωπικού
 • Όροι πιστοποίησης
 • Μελέτες περιπτώσεων

Η Βασική Κατάρτιση BRC - Food Global Standard ολοκληρώνεται σε δύο ημέρες. Είναι υποχρεωτική η συνέχιση αυτών των εκπαιδεύσεων προκειμένου να επιτευχθεί το αναμενόμενο όφελος. Τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτή την εκπαίδευση πρέπει να έχουν λάβει το βασικό σύστημα εκπαίδευσης TS EN ISO ISO 22000. Στο τέλος της εκπαίδευσης, το πιστοποιητικό επιτυχίας δίνεται στους επιτυχείς συμμετέχοντες και το πιστοποιητικό συμμετοχής δίνεται στους άλλους.

Κατά τη διάρκεια αυτών των εκπαιδεύσεων παρουσιάζεται ένας μεγάλος αριθμός υποδειγματικών εφαρμογών από έμπειρους και εξειδικευμένους εκπαιδευτές του οργανισμού πιστοποίησης TURCERT. Αυτό είναι επίσης δυνατό εάν η εταιρεία απαιτεί κατάρτιση στο εργασιακό περιβάλλον.

Εάν χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βασική εκπαίδευση BRC - Food Global Standard ή εάν αυτή η εκπαίδευση ζητηθεί, οι έμπειροι υπάλληλοι του οργανισμού πιστοποίησης TURCERT θα είναι εκεί για εσάς.